Connect with us

La zi

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava organizează Şcoala de vară pentru tinerii cu probleme sociale

Partida Romilor

Published

on

În cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) se va desfăşura, în perioada 15-28 iulie 2019, Şcoala de vară „Unde Să Vii pentru a Fi Inginer Adevărat”, finanţată de Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare prin Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE), ce are ca scop reducerea gradului de abandon şcolar şi creşterea accesului la învăţământul terţiar prin cursuri şi activităţi destinate elevilor de liceu, cu precădere celor dezavantajaţi social.

Şcoala de vară se va desfăşura timp de două săptămâni în Campusul USV. Elevii participanţi vor beneficia de cazare şi masă pe toată durata programului şi vor fi monitorizaţi în permanenţă de cadre didactice şi studenţi supraveghetori.

Pentru a putea participa la şcoala de vară, candidaţii trebuie să fi absolvit cel puţin clasa a IX-a şi să îndeplinească cel puţin una dintre următoarele cerinţe:

– provin din familii cu venituri mici;

– sunt izolaţi social (romi sau alte naţionalităţi);

– trăiesc în zone rurale sau în care nu există şcoli în apropiere;

– au unul sau ambii părinţi care lucrează în străinătate;

– familii numeroase;

– orfani sau proveniţi din centre de plasament;

– au cerinţe educaţionale speciale.

Selecţia se va face pe baza informaţiilor şi documentelor solicitate în formularul online. Elevii selectaţi pentru a participa vor trebui să prezinte, în momentul sosirii în campusul USV, dosarul de participare.

Dosarul de participare va cuprinde:

a) formular de înscriere;

b) acord scris al părintelui/tutorelui legal şi copia după cartea de identitate a acestuia;

c) fişa medicală;

d) copie după cartea de identitate a elevului care aplică.

Elevii se vor putea înscrie până miercuri, 19 iulie 2019, urmând ca, pe data de 22 iulie 2019, să fie anunţate rezultatele selecţiei participanţilor.

Director de proiect:

Ş.l.dr.ing. Ancuţa Elena PRISACARU

Contact:

e-mail: rosefia@fia.usv.ro

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015