Connect with us

Programe

„Acces pe piața muncii – o șansa pentru tine!”

Published

on

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
INVESTESTE IN OAMENI!

acces-pe-pia-a-muncii-o-ansa-pentru-tine-229-1Obiectivul general al proiectului il constituie facilitarea integrarii socio-profesionale si a accesului la o calificare relevanta pe piata muncii pentru somerii tineri, de lunga durata si persoanele inactive, cu focalizare pe cei de etnie roma, in 9 judete din regiunile Bucuresti -Ilfov, Sud-Est, Nord-Est, Nord – Vest, Centru, Sud-Vest.
Obiectivele specifice
1. Crearea unui numar de 9 centre de asistenta integrata, consiliere si mediere la nivel judetean si facilitarea accesului persoanelor din grupurile tinta la serviciile acestor centre.
2. Cresterea oportunitatii de Integrare pe piata muncii a unui numar total de 2000 de someri si persoane inactive din 6 regiuni ale tarii, prin:
a) elaborarea si implementarea unui program de corelare si dezvoltare a competentelor resursei umane, in raport cu cererea de pe piata muncii.
b) Furnizarea programelor specifice de formare.
3. Sustinerea unui numar de 1100 de persoane din grupurile tinta pentru angajare, mentinerea locului de munca si/sau pentru initierea in activitati independente, prin:
a) furnizarea de servicii de informare si consiliere profesionala
b) Furnizarea de asistenta pentru sustinerea initiativelor antreprenoriale si initierea de activitati independente.
4. Monitorizarea insertiei pe piata muncii a persoanelor asistate prin proiect, la nivel local si regional, prin crearea Centrului pentru Monitorizare si Insertiei pe Piata Muncii. Proiectul are atat o abordare preventiva, centrata pe nevoile individuale (prin serviciile de informare si mediere prin furnizarea de sprijin in mentinerea locului de munca si prin asistenta in cresterea sanselor de angajare si in ocuparea unui loc de munca).

acces-pe-pia-a-muncii-o-ansa-pentru-tine-229-3

Beneficiar:
PARTIDA ROMILOR ” PRO-EUROPA”
Parteneri:
Asociatia Institutului pentru Politici Sociale International Computer School

 

Grupul tinta:acces-pe-pia-a-muncii-o-ansa-pentru-tine-229-2
– Persoane in cautarea unui loc de munca
– Persoane inactive
– Someri
– Someri de lunga durata
– Someri tineri
Activitati Principale ale Proiectului

– Crearea a 9 centre judetene de asistenta integrata, consiliere si mediere, atat pentru grupurile tinta cat si pentru angajatori.

Aceasta activitate se adreseaza atat grupurilor tinta cat si potentialilor angajatori si se desfasoara atat in cele 9 centre, cat si la locul de munca, unde este posibil.
– Elaborarea si implementarea unui program de corelare si dezvoltare a competentelor resursei umane, in raport cu cererea de pe piata muncii pentru fiecare regiune de implementare.
– Realizarea unui numar de 6 analize regionale a abilitatilor profesionale si cunostintelor si asteptarilor persoanelor din grupul tinta.
– Realizarea unor analize ale ocupantilor pentru romi, pentru a identifica si defini domeniile de oportunitate pentru formarea profesionala si pentru furnizarea de asistenta in scopul ocuparii (analiza ocupationala)
– Managementul celor 9 centre judetene de asistenta integrata, consiliere si mediere si organizarea activitatii de mediere pentru persoanele din grupurile tinta, in cadrul acestora.
– Creearea unor parteneriate cu potentialii angajatori pentru furnizarea de forta de munca.
– Organizarea intalnirilor de lucru cu potentialii angajatori.
– Dezvoltarea bazei de date privind locurile de munca vacante pe plan local si conditiile specifice de ocupare a acestora.
– Preselectia candidatilor in functie de cerintele locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si interesele acestora.
– Organizarea activitatii privind monitorizarea angajatilor la locul de munca, implica consiliere pentru depasirea eventualelor obstacole de adaptare la mediul socio-profesional, precum si medierea eventualelor conflicte.
– Furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala pentru facilitarea accesului pe piata muncii, adresate persoanelor din grupurile tinta.
– Initierea unor campanii de informare pentru promovarea oportunitatilor de integrare pe piata muncii la nivel regional pentru someri si persoane inactive.
– Organizarea activitatilor de informare privind piata muncii si evolutia ocupantilor, a sesiunilor de dezvoltare personala si a celor pentru orientare in cariera si stabilirea traseului profesional.
– Organizarea job-cluburilor pentru facilitarea accesului pe piata muncii.
– Organizarea de activitati pentru consolidarea increderii de sine si pentru motivarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.
– Organizarea de activitati privind desprinderea tehnicilor de angajare (completare CV, scrisoare de intentie, modul de prezentare la un interviu, etc).
– Monitorizarea si furnizarea serviciilor de formare profesionala pentru dezvoltarea capacitatii persoanelor din grupurile tinta, de a cauta un loc de munca si adaptarea calificarilor acestora la cerintele actuale ale pietei muncii.
– Elaborarea planului/planurilor cu activitatile de formare profesionala.
– Stabilirea graficului de derulare a celor 90 de cursuri. Curricula cursurilor – incluzand planul si programa – este stabilita in conformitate cu cerintele si standardele acreditate de catre CNFPA, graficul cursurilor va respecta principiul flexibilitatii iar grupele vor cuprinde maxim 10 persoane.
– Organizarea sesiunilor de informare si furnizarea propriu-zisa a acestora vor fi adaptate necesitatilor fiecarei grupe de lucru, cursurile vor contine o componenta teoretica si una practica- conform legislatiei in vigoare.
– Derularea sesiunilor de examinare si certificare a cursantilor.
– Asigurarea evaluarii intermediare si finale a managementului cursurilor. Daca in urma cercetarii efectuate rezulta ca nevoile de formare ale grupurilor tinta necesita cursuri ce nu pot fi acoperite de partenerul 2, acesta va fi responsabil cu sub-contractarea acestora, catre alti furnizori de formare profesionala.
– Organizarea, lansarea si functionarea Centrului pentru Monitorizarea Insertiei pe Piata Muncii. Se va dezvolta o platforma TT pentru colectarea datelor privind insertia pe piata muncii a persoanelor ce apartin grupurilor tinta. Se vor colecta initial date furnizate prin proiect, urmarindu-se ulterior transformarea acestui Centru intr-un instrument eficient de informare la nivel national.
– Organizarea activitatii de sustinere a initiativelor antreprenoriale si initierea de activitati independente. Se va acorda consultatie juridica si de afaceri, in cadrul celor 9 centre judetene si se vor derula un numar de 12 ateliere de lucru privind oportunitatile de initiere a unei afaceri sau a unei activitati independente cu persoanele din grupurile tinta.
IMPORTANT
Date de contact ale Centrelor Judetene de Asistenta Integrata, Consiliere si Mediere.

1. Dolj: Str. CD Fortunescu, nr. 14, Craiova, telefon: 0251.530.224
2. Gorj: Str. Ecaterina Teodorescu, bl. 43, parter
3. Vaslui: Str. Stefan cel Mare, bl. 316, sc. B, parter
4. Galati: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 25, telefon: 0236.420.047
5. Constanta: Str. Mercur, nr. 10, telefon: 0241.660.655
6. Bacau: Str. Stefan cel Mare, nr. 11-15, et. 1-2, telefon: 0234.524.909
7. Cluj: Str. 21 Decembrie, nr. 108, ap. 5 – 6, telefon: 0364.147.178
8. Alba: Str. Muncii, nr. 2A, telefon: 0258.814.113
9. Mures: Str. Republicii, nr. 41, telefon: 0246.446.629

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015