Connect with us

Asul de trefla

Acord de parteneriat între Partida Romilor Pro Europa şi Inspectoratul Şcolar Bucureşti

Published

on

Partida Romilor Pro Europa şi Inspectoratul Şcolar Bucureşti au încheiat astăzi, 8 februarie, un acord de parteneriat având drept scop creşterea participării şcolare a copiilor şi elevilor de etnie romă, prin acţiunile şi activităţile de informare, consiliere şi orientare şcolară cuprinse în Campania educaţională “SOS – Copiii Romi”.

La semnarea acordului au fost prezenţi, Cătălin Manea, prim-vicepreşedinte APRPE şi Sergiu Vasile Moga, Inspector Şcolar General Adjunct.

Principalele obiective ale parteneriatului încheiat între PRPE şi Inspectoratul Şcolar Bucureşti sunt:

– Informarea şi consilierea părinţilor de etnie romă cu privire la înscrierea copiilor la grădiniţă şi clasa pregătitoare

– Identificarea copiilor de etnie romă din clasa a VIII-a din unităţile de învăţământ gimnaziale de pe raza municipiului Bucureşti, în vederea informării, consilierii şi orientării şcolare a acestora pentru admiterea în licee şi şcoli profesionale pe locurile speciale alocate elevilor de etnie romă, în anul şcolar 2019 – 2020

– Informarea părinţilor şi elevilor de etnie romă despre calendarul admiterii în învăţământul liceeal, profesional şi în învăţământul dual, conform prevederilor OMEN Nr. 4829/30.08.2018 şi OMEN Nr. 5031/04.09.2018

– Furnizarea de informaţii cu privire la documentele necesare întocmirii dosarului de admitere, la broşura de admitere cu numărul de locuri pentru fiecare unitate de învăţământ liceal, emisă de ISMB, informaţii despre rutele educaţionale care pot fi urmate, despre filiere/profilurile/domeniile pregătiri de bază/specializările şi despre reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ liceal/profesional de la nivelul municipiului Bucureşti, despre condiţiile de admitere, despre datele privind admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru elevi romi (data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor, datele şi locul în care se va desfăşura şedinţa publică, centrele speciale organizate în care se primesc dosarele de la unităţile de învăţământ pentru candidaţii de etnie romă)

– Informarea elevilor şi părinţilor de etnie romă privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional şi învăţământul dual, şi anume ”bursa profesională” în cuantum de 200 de lei/luna/elev, conform prevederilor HG Nr. 1062/2012 şi informaţii despre sprijinul financiar acordat în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, prevăzut în HG Nr. 1488/2004

– Identificarea copiilor, tinerilor şi adulţilor de etnie romă care au depăşit vârsta legală de înscriere în sistemul de învăţământ sau care au întrerupt parcursul educaţional, în vederea înscrierii în Programul educaţional „Adoua şansă”

– Consilierea şi orientarea profesională a tinerilor şi adulţilor de etnie romă (elevii aflaţi în anii terminali, repectiv a adulţilor, beneficiari ai Programului educaţional „A doaua şansă”)

– Iniţierea unor concursuri şcolare pe tema diversităţii în scopul promovării multiculturalismului, a tradiţiilor şi a particularităţilor culturale a minorităţii rome

– Consolidarea comunicării între reprezentanţiilor comunităţilor de romi şi unităţile de învăţământ prin organizarea periodică de întâlniri la care să participe inspectorul şcolar pentru minorităţi, cadre didactice, profesori de limba şi istoria romilor, mediatori şcolari, liderii romilor, părinţi şi elevi


Acordul a fost încheiat pe o durată de un an, iar în situaţia în care, proiectul va necesita continuarea acestei colaborări, părţile pot conveni prelungirea acestuia.

Acordul a fost semnat de preşedintele APRPE, Nicolae Păun şi din partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti,  de către Inspector Şcolar General, Ioana Mihaela Neacşu.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015