La sediul Instituţiei Prefecutului Dolj, Agenţia Naţională pentru Romi în parteneriat cu Punctul Naţional de Contact pentru Romi MDRAPFE a organizat întâlnirea de lucru regională cu titlul „Eficientizarea procesului de implementare a politicilor publice destinate incluziunii sociale a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor”. La această întâlnire au participat reprezentaţi ai instituţiilor deconcentrate de la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, membrii Consiliului Consultativ al ANR de la nivel regional, reprezentaţi ai BJR, reprezentanţi formali şi informali ai comunităţilor cu romi de la nivel regional, lucrători în beneficiul comunităţilor cu romi precum şi alţi factori interesaţi. Principalele subiecte de discuţie au fost: analiza stadiului implementării planurilor de măsuri la nivel judeţean/regional, analiza rolului ONG-urilor şi a reprezentanţilor romi în procesul de implementare a strategiei de incluziune socială şi necesitatea de a dezvolta recomandări de politică publică în domeniul incluziunii romilor adaptate la nivel local. Mulţumim Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj pentru găzduire şi participanţilor pentru discuţiile constructive.