Connect with us

Anunturi

ANUNȚ CONSULTARE DE PIAȚĂ

Avatar

Published

on

cod CPV 79212000-3 Servicii de auditare
Prin prezenta va aducem la cunoştinta ca Consiliul Director al Asociației Partida Romilor PRO-EUROPA intentioneaza sa demareze procedurile legale de achizitie pentru ,,Achiziția de servicii de auditare financiara anuala pentru anii 2017, 2018, 2019, 2020″ .

 1. Obiect consultare de piață1. Stabilirea valorii estimate pentru demararea ,,Achiziției de servicii de auditare financiara anuala pentru anii 2017, 2018, 2019, 2020″;
  2. Termenul estimat de finalizare a serviciilor pentru fiecare an in parte
  3. Numărul estimativ de ore alocate pentru auditarea fiecărui an financiar
  4. Standardele de audit ce urmează a fi utilizate de către potențialul Ofertant
  5. Observații privind implementarea cu succes a serviciilor
  6. Resursa umană necesară și calificările necesare pentru prestarea serviciilor.
  7. Modalitatea de plata
 2. Informații despre achiziția ce se dorește a fi demarata1. Denumire achizitie: ,,ACHIZITIE DE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA ANUALA PENTRU ANll 2017, 2018, 2019, 2020″
  2. Tip contract: Contract de prestări servicii
  3. Durata contractului: aproximativ 12 luni de la data semnării contractului
  4: Locul de prestare a serviciilor: str. Telita, nr.31, sector 5 , București, sediul ofertantului și locația de arhivare a documentelor achizitorului
  5 Procedura de atribuire: se va stabili in baza valorii estimate corelate cu normelor procedurale interne elaborate în baza Codul Civil – dispoziții privind oferta de a contracta art.1182 – art.1203
  6 Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: se va stabili în funcție de ofertele primite pentru consultarea pieței
 3. Data limita depunere propuneri: 14 august 2017, ora 12:00.
 4. Informații modalitatea de depunere a propunerilor
  Potențialii Operatorii Economici interesați pot transmite propunerilor:
  • ELECTRONIC scanate, semnate/stampilate prin e-mail achizitii.aprpe@gmail.com sau
  • IN FORMAT FIZIC la Registratura APRPE din Str. Telita, nr.31, Sector 5, București.
  În cazul 1n care potențialii operatori economici au neclarități privind procedura de consultare a pieței pot contacta achizitorul la TEL: Tel/Fax: 0740305098; e-mail: achizitii.aprpe@gmail.com.
 5. Alte informații:
  Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea și depunerea PROPUNERII nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant.
  Achizitorul va informa ofertanții cu privire la rezultatul și oportunitatea demarării procedurilor de achizitie în funcție de decizia Consiliului Director APRPE.
  Pot fi puse la dispoziția potențialilor ofertanți dacă se vor solicita următoarele documente: statutul si actul constitutiv al Asociației Partida Romilor PRO-EUROPA

August 2020 – Anunt consultare a pietei Servicii de Audit

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015