Connect with us

Anunturi

ANUNȚ CERERE DE OFERTE

Avatar

Published

on

Partida Romilor “ Pro-Europa”
P.J. 1111/1990,  CUI : 7505450
Str. Victor Eftimiu, nr. 1-3,  Sector 1 , București,
Tel/Fax: 021.315.02.82 ;  e-mail: achizitii.aprpe@gmail.com

Nr.1372/22.12.2017
ANUNȚ CERERE DE OFERTE

79211000-6 Servicii de contabilitate
79211100-7 Servicii de gestionare a registrelor contabile
79211110-0 Servicii de gestionare a salariilor
79212500-8 Servicii de revizuire contabilă
79220000-2 Servicii fiscale
79221000-9 Servicii de consultantă fiscală
79222000-6 Servicii de pregătire a declarațiilor de impozit
79414000-9 Servicii de consultanță în gestionarea resurselor umane
 1. Denumire achiziție: „EXTERNALIZAREA SERVICIILOR DE CONTABILITATE ȘI FINANCIARE, GESTIONARE A RESURSELOR UMANE ȘI DE CONSULTANTA FISCALA în cadrul APRPE”
 2. Tip contract: Contract de prestări servicii
 3. Durata contractului: aproximativ 12 luni de la data semnării contractului
 4. Locul de prestare a serviciilor: conform documentației, la sediul ofertantului Str. Victor Eftimiu, nr. 1-3,  Sector 1 , București și în str. Teliței 31, sector 5, București și locația de arhivare a documentelor Achizitorului
 5. Procedură de atribuire: procedura competitiva prin cerere de oferte conform normelor procedurale interne elaborate în baza Codul Civil – dispoziții privind oferta de a contracta art.1182 – art.1203
 6. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziție

Asociația Partida Romilor „Pro-Europa” organizează achiziția de EXTERNALIZARE SERVICIILOR DE CONTABILITATE ȘI FINANCIARE, GESTIONARE A RESURSELOR UMANE ȘI DE /CONSULTANTA FISCALA în conformitate cu hotărârea Consiliului Director al APRPE nr.75/15.12.2017 și Hotărârea Adunării Generale a APRPE nr.8/16.12.2017 și propunerea președintelui APRPE care însoțește cele 2 hotărâri.

 1. Valoarea estimată a contractului de achiziție: maxim 603213 lei fără TVA, adică 50267.75 lei fără TVA/lună ori 12 luni
 2. Denumire Achizitor și Adresa achizitorului unde operatorii economici interesați pot transmite ofertele

ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “ PRO-EUROPA”, Adresa: Str. Victor Eftimiu, nr. 1-3, Sector 1, etaj. 5, cam 48-49, Registratură, București, Romania.

 1. Termen de depunere oferte: 05 ianuarie 2018, ora 11:00
 2. Termen de valabilitate oferte: 30 de zile de la data depunerii
 3. Termen de prestare a serviciilor: aproximativ 12 luni de la data semnării contractului
 4. Informații suplimentare

Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziție și solicitarea documentației de elaborare a ofertelor, caietul de sarcini și formularistica standard.

Ofertanții pot contacta Achizitorul la TEL: Tel/Fax: 021.315.02.82 ;  e-mail: achizitii.aprpe@gmail.com.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015