Connect with us

Evenimente Actiuni

Campania naţională VREM RESPECT în judeţul Alba

Partida Romilor

Published

on

În perioada 15.11 – 17.11.2019, în cadrul campaniei naţionale VREM RESPECT, echipa Partidei Romilor „Pro-Europa” Alba, însoțită de domnul coordonator Marian Dincă, s-a deplasat în localitățile Lunca Mureșului și Unirea, acestea reprezentând două comunități cu pondere mare de romi din zona Târnavelor a județului Alba.


Principalele activități defășurate de noi au vizat identificarea problemelor si nevoilor reale ale romilor din cele două localități, în domenii precum accesul la educație, sănătate,ocuparea forței de muncă, infrastructură, documente de identitate si de proprietate.


Astfel, echipa Partidei Romilor Alba a întocmit o Fișa a Localității prin intermediul căreia am centralizat toate problemele identificate pe teren, fișă care va fi transmisă și administrației publice locale spre luare la cunoștință și identificarea de soluții urgente în rezolvarea problemelor identificate.


Printre cele mai mari probleme identificate în comunitatea de romi din comuna Lunca Mureșului, subliniem lipsa canalizării, lipsa locurilor de muncă, cazuri de copii aflați în abandon școlar, precum și lipsa unui mediator școlar și a unui mediator sanitar, resurse umane foarte necesare pentru o comunitate de romi.


Ținând cont de problemele identificate în comuna Lunca Mureșului, membrii Partidei Romilor, întruniți duminică 17.11.2019 într-o ședință de organizare, la căminul cultural din comună, și-au ales structura de conducere și au decis asupra următorilor pași ce trebuie făcuți pentru îndreptarea situației romilor din comunitate.

La invitația PRPE Alba, la această întrunire a participat și domnul viceprimar din comuna Lunca Mureșului, Negrea Cornel Daniel, care s-a dovedit a fi unul dintre cei mai mari susținători ai cauzei romilor, din rândul reprezentanților administrației publice locale din comuna Lunca Mureșului și dorim să-i mulțumim pe această cale pentru tot sprijinul acordat și pentru interesul deosebit manifestat față de identificarea de soluții viabile la problemele identificate de echipa noastră la nivelul comunității de romi din comuna Lunca Mureșului.


Totodată, după finalizarea întrunirii, a avut loc un spectacol artistic de dansuri și jocuri tradiționale țigănești, activitate la care au participat și copiii din comunitatea de romi din comuna Lunca Mureșului. Cu această ocazie s-a adus în discuție și necesitatea creșterii gradului de participare școlară în rândul copiilor de etnie romă din comună, în vederea reducerii abandonului școlar.


PRPE Alna mulţumeşte oamenilor din comunitate pentru sprijinul acordat în derularea activităților planificate și îi asigurăm pe această cale de faptul că ne vom asigura ca autoritățile administrației publice locale și județene să urgenteze identificarea de soluții la problemele cu care aceștia se confruntă în comunitatea în care trăiesc.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015 Shared By Fancy Text Generator