Connect with us

Eveniment

Crăciunul – Naşterea Domnului

Partida Romilor

Published

on

Naşterea Domnului este sărbătorită de creştini la 25 decembrie (după calendarul gregorian) sau 7 ianuarie (după calendarul iulian), în fiecare an.

„Cerul şi pământul astăzi s-au împreunat; născându-se Hristos, astăzi Dumnezeu pe pământ a venit şi omul la cer s-a suit”. (Vecernia praznicului, Litie, glas 1)

În Betleem (aram – casa pâinii), cetatea regelui David, S-a născut Iisus Hristos; aici au vestit îngerii naşterea Lui către păstori şi lume şi tot aici s-a oprit steaua care i-a călăuzit pe cei trei magi. La Betleem s-a săvârşit marea taină a dreptei credinţe: „Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă” (I Tim. III, 16).

Naşterea Domnului (adică întruparea lui Dumnezeu) face parte din cele 12 sărbători domneşti (sau praznice împărăteşti) ale Bisericii Ortodoxe. Naşterea Domnului, numită şi Crăciunul, pare a fi cea dintâi sărbătoare specific creştină, dintre cele ale Mântuitorului, deşi nu este tot atât de veche ca Paştile sau Pogorârea Sfântului Duh sau (Cincizecimea sau Rusaliile). Sărbătoarea anuală a naşterii cu trup a Domnului Iisus Hristos este cel dintâi praznic împărătesc cu dată fixă, în ordinea cronologica a vieţii Mântuitorului.

Toate praznicele dumnezeieşti rânduit a se prăznui de Biserică în cursul anului ascund în ele taine şi fapte importante din viaţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dintre toate însă, praznicul Naşterii Domnului este „taina din veac ascunsă şi necunoscută îngerilor şi oamenilor”, citează arhimandritul Ilie Cleopa pe Sfântul Dionisie Areopagitul (vol. „Predici la praznice împărăteşti şi la sfinţii de peste an”, 1996).

La naşterea Pruncului, imnul păcii şi al împăcării între cer şi pământ, între Dumnezeu şi oameni pe care l-au cântat îngerii la Bethleem a fost: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca 2, 14).

Astăzi copiii cu steaua vestesc bucuria Naşterii Domnului în casele creştinilor, iar aceştia cântă pe tot pământul colinde sfinte care înveselesc inimile credincioşilor şi slăvesc pe Iisus Hristos, Care a venit la noi să ne împace şi să ne mântuiască.

Şi trebuie să ştim că Hristos S-a născut cu trupul numai o dată, la Bethleem, dar duhovniceşte Se naşte permanent în inimile şi sufletele noastre, prin biserică, prin rugăciune, prin Sfânta Liturghie şi prin Sfintele Taine. Căci peştera din Bethleem s-a transformat în nenumărate biserici creştine, răspândite astăzi în toată lumea, spune arhimandritul Ilie Cleopa.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015