Connect with us

Social

Departamentul pentru Drepturile Omului in slujba cetatenilor

Published

on

Dreptul de a nu fi discriminat In cele ce urmeaza, ne propunem sa prezentam conceptele si problemele cu care se confrunta acest departament. ProblematicaDrepturilorOmului, a fost, este si va fi diversa si complexa, pornind de la evenimente care au afectat societatea per ansamblu, factorii decizionali, la un moment dat in cursul istoriei, au inteles ca trebuie creat un ansamblu de principii si reguli asumate de catremembrii comunitat ii internationale, statele suverane ca actori ai sceneimondiale, care sa fie respectate si aplicate la nivel national, ansamblu de principii si reguli reunite generic sub denumirea de drept international. Ca si componenta principala a regulilor de drept international, printre drepturile si libertatile fundamentale ale omului, se numara si dreptul de a nu fi discriminat. Acesta se prezinta ca un drept fundamental al omului, fiind precizat in aproape toate documentele si tratatele internationale, regionale si nationale, care reglementeaza principiul respectarii drepturilor omului, pornind de la Declaratia Universala a DrepturilorOmului, adoptata la 10 decembrie 1948 de catre Adunarea Generala a ONU. In Romania, in contextul adera rii la spatiul european, statul avea obligatia, prin semnarea tratatului de aderare, de a pune in acord legislatia interna, cu cea existenta la nivel european, respectiv de a adopta noi legi, in conditiile in care nu exista la nivel national legislatie asemanatoare, sau de a modifica legile existente, in conditiile in care legislatia interna cuprindea dispozitii contrare normelor de drept european. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 In acest context, a fost adoptata Ordonanta Guvernului nr. 137/2000, pentru prevenirea si combaterea discriminarii. Ordonant a, pe langa instituirea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), institut ie administrativ-jurisdictionala care constata si sanctioneaza faptele de discriminare, in Romania, cuprinde o serie de principii si reguli ce trebuiesc aplicate in raporturile dintre cetateni, persoane fizice sau juridice. In masura in care aceste norme sunt incalcate, CNCD detine atributul si obligatia de a veni si sanctiona respectivele fapte, de a solicita celor ce au comis fapte de discriminare sa aiba un anumit comportament. De asemenea,Ordonanta define ste in clar, fiecare fapta de discrimare, in raport de care se poate institui raspunderea contravent ionala sau penala, dupa caz. Astfel, sunt definite faptele de discriminare directa, discriminare indirecta, ordinul de a discrimina, hartuirea, victimizarea, discriminarea multipla, precum si apa- rarea dreptului la demnitate, in relatie directa cu principiul nediscrimina rii. In relatie cu faptele interzise de ordonanta, articolul 2 alineatul 1 dispune ca Potrivit prezentei ordonant e, prin discriminare se intelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoa sterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice. Cu unele mici diferente, ce au in vedere specificul faptelor preva zute si sanctionate de ordonan- ta, toate faptele au in comun anumite conditii generale. Pornind de la definitia generala a discriminarii, redata de articolul 2 alineatul 1 din ordonanta, ce reglementeaza discriminarea directa, pentru a retine existenta unei fapte de discriminare, trebuie indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii: Existenta unui tratament diferentiat manifestat prin: orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta; Existenta unui criteriu de discriminare, conform criteriilor retinute de art.2 alin.1 (… rasa, nationalitate, etnie, limba…); Tratamentul diferentiat sa aibe ca scop sau efect restrangerea, inla- turarea recunoasterii sau exercita rii, in conditii de egalitate a unui drept recunoscut de lege; Existenta unor persoane sau situatii aflate in pozitii comparabile; Existenta unei lega turi de cauzalitate intre tratamentul diferentiat si criteriul de discriminare, respectiv, fapta de diferent iere are la baza exact acel criteriu interzis de ordonanta. Ca si exemplu sugestiv al discrimina rii directe, in ce priveste membrii comunitatii rome din Romania, evidentiemurmatoarea situatie: Cornel, de etnie roma, absolvent al facultatii de contabilitate, cu o vasta experienta in domeniu, se prezinta la un concurs de angajare, la o firma de contabilitate, impreuna cu alti trei candidati, fara experienta relevanta. In urma audierii celor 4 candidati, angajatorul decide sa nu il angajeze pe Cornel, desi printre criteriile de angajare publicate de acesta, era si cel al experientei in domeniu si il angajeaza pe Adrian, pentru simplul motiv ca nu este de etnie roma. Exemplu al discriminarii directe Acesta este exemplul clasic de discriminare directa, in legatura cu romii din Romania. In urma unor asemenea cazuri, multi angajatori au fost sanctionati de catre CNCD, de-a lungul existent ei acestei institutii. In urma deselor sanctiuni contraventionale aplicate, angajatorul din Romania a inteles ca nu poate refuza angajarea unei persoane de etnie roma, daca aceasta indepline ste cerintele ocupationale ale postului pe care il scoate la concurs. De asemenea, persoana de etnie roma a inteles ca are dreptul la un tratament egal cu celelalte persoane, fara a se avea in vedere criteriul apartenentei etnice.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015