Connect with us

Educatie

Ghid pentru noul an şcolar: Accesul părinţilor/aparţinătorilor în spaţiul interior al grădiniţei nu va fi permis

Partida Romilor

Published

on

Accesul părinţilor/aparţinătorilor în spaţiul interior al grădiniţei nu va fi permis, iar copiii vor fi preluaţi de la poarta unităţii de învăţământ de către o persoană desemnată de director şi, în acelaşi mod, la final, vor fi conduşi spre ieşire, prevede Ghidul pentru preşcolari postat pe platforma educatiecontinua.edu.ro.

„Nicio altă persoană, în afară de copii şi personalul unităţii, nu va fi admisă, în afara cazurilor excepţionale, unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. Măsuri speciale vor fi luate pentru admiterea personalului de sprijin în cazul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES)”, mai prevede ghidul.

Potrivit sursei citate, copiii care fac parte dintr-un grup în risc (boli cronice, precum obezitate severă şi diabet, dizabilităţi, boli rare, imunodeficienţe) vor reveni în unitatea de învăţământ cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor. Pentru cazul în care aceştia nu pot reveni, reprezentanţii unităţilor de învăţământ vor identifica soluţii de a organiza continuarea procesului educaţional la distanţă.

În ghid se recomandă folosire mai multor uşi de acces, dacă există, iar în cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de învăţământ este „esenţială”.

De asemenea, se poate intra eşalonat la intervale orare stabilite în funcţie de zone sau de clădiri (aripi, etaj etc.).

Pentru grădiniţe, este menţionată realizarea unor trasee bine delimitate şi semnalizate în incinta unităţii de învăţământ (chiar şi în sala de grupă) şi în spaţiul aferent din curte.

Totodată, în sălile de grupă vor trebui să fie maximum 20 de copii cu 2 adulţi.

„Conducerea unităţii de învăţământ se va asigura că există o listă de persoane de rezervă pentru înlocuirea personalului în situaţiile speciale de îmbolnăvire sau de suspiciune de îmbolnăvire cu SARS-Cov-2 (pensionari, suplinitori, studenţi ai facultăţilor de pedagogie etc.)”, se arată în documente.

La grădiniţele cu program normal (5 ore/zi), copiii vin cu pacheţelul de mâncare de acasă şi acesta este servit, de regulă, la ora 10,00.

„Personalul sau copiii cu temperatură crescută (depistată la domiciliu) sau cu probleme respiratorii nu vor intra în unitatea de învăţământ, vor rămâne la domiciliu. (…) Copiii sau membrii personalului care prezintă manifestări suspecte de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 vor fi izolaţi până la plecarea din unitatea de învăţământ, conform recomandărilor în vigoare”, mai prevede ghidul.

 

DSP decide redeschiderea cursurilor acolo unde au fost suspendate temporar

 

Redeschiderea cursurilor şcolare pentru clasa/unitatea de învăţământ unde au fost suspendate temporar din cauza noului coronavirus va fi decisă de către Direcţia de Sănătate Publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, cu avizul prealabil al Centrelor Judeţene de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, prevede Ghidul pentru învăţământul primar elaborat de Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Potrivit documentului, în funcţie de situaţia epidemiologică la nivel judeţean, DSP judeţeană poate decide prelungirea perioadei de suspendare temporară a cursurilor unei clase/unităţi de învăţământ.

„La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire de COVID-19 într-o clasă din unitatea de învăţământ – se suspendă cursurile şcolare ale clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care într-o sală de clasă îşi desfăşoară cursurile şcolare 2 clase (dimineaţa, respectiv după-amiaza), se vor suspenda cursurile doar pentru clasa în care a fost confirmat cazul COVID-19. La apariţia a trei cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite, se suspendă cursurile şcolare ale unităţii de învăţământ pe o perioada de 14 zile, de la data la care a debutat ultimul caz”, prevede documentul.

Totodată, acolo unde procesul instructiv-educativ se desfăşoară în schimburi, este necesară o pauză de 1-2 ore între schimburi, pentru realizarea curăţeniei, dezinfecţiei şi aerisirii spaţiilor.

 

Învăţământ profesional şi tehnic – activităţile din ateliere, cu clasa împărţită în grupe

 

Activităţile din cadrul laboratoarelor sau atelierelor în învăţământul profesional şi tehnic vor avea loc cu clasa împărţită în grupe, prevede Ghidul pentru învăţământul profesional publicat pe platforma educatiacontinua.edu.ro.

Potrivit documentului, numărul de elevi dintr-o grupă se va determina cu asigurarea unui spaţiu individual de lucru care să respecte condiţiile de distanţare între elevi impuse prin normele emise de către Ministerul Sănătăţii, respectiv de minimum un metru sau separarea cu plexiglas, în situaţia în care asigurarea acestei distanţe nu este posibilă.

„Dacă nu se poate asigura instruirea elevilor nici după divizarea clasei pe grupe, se recomandă identificarea unor soluţii pentru transmiterea online a anumitor activităţi la care nu se poate opta pentru prezenţa elevilor 100% în laboratoarele/ atelierele din şcoală. Se vor planifica orele astfel încât grupele formate să beneficieze în mod echilibrat atât de predare de tip faţă în faţă, cât şi online. Pentru elevii care participă la orele online, în special în cadrul acelora în care se transmit noi cunoştinţe, acestora li se va asigura posibilitatea de a comunica, pentru a pune eventuale întrebări/solicita explicaţii”, mai prevede ghidul.

Totodată, instruirea practică săptămânală derulată la operatorul economic se realizează exclusiv prin activităţi faţă în faţă, cu clasa divizată în grupe, cu numărul de elevi determinat în urma calculului privind asigurarea unui spaţiu individual de lucru determinat, pentru fiecare elev, în funcţie de normele emise de către Ministerul Sănătăţii, cu respectarea tuturor măsurilor de protecţie stabilite împotriva infectării cu SARS-CoV-2.

 

Elevii de la clase diferite nu se intersectează în pauze. Clasele – înjumătăţite în oraşele mari

 

Pauzele dintre ore la şcolile în care cursurile se vor desfăşura după primele două scenarii vor fi de 5 minute numai pentru schimbarea claselor de către cadrele didactice, iar orele vor fi de 55 de minute, prevede Ghidul pentru învăţământul gimnazial şi liceal publicat pe site-ul educatiacontinua.edu.ro.

Potrivit documentului, în intervalul de 55 de minute, fiecare clasă, conform unei organizări la nivel de palier (zona deservită de o toaletă), va avea o pauză de 10-15 minute.

„Pauzele dintre ore vor fi de cinci minute, numai pentru schimbarea claselor, de către cadrele didactice, iar orele vor fi de 55 de minute. În acest interval de 55 de minute, fiecare clasă, conform unei organizări la nivel de palier (zona deservită de o toaletă) va avea o pauză de 10-15 minute. Pauzele vor fi organizate astfel încât să nu se intersecteze elevii de la clase diferite şi folosirea toaletelor să fie făcută în condiţii de distanţare. Pentru elevii care nu merg la toaletă, în aceste pauze individualizate pentru fiecare clasă, cadrul didactic va organiza activităţi recreative în clasă sau, dacă este posibil, fără intersectarea cu alte clase, în aer liber, activităţi care să includă mişcare”, se arată în ghid.

Totodată, personalul didactic şi nedidactic va supraveghea circulaţia elevilor şi a cadrelor didactice pentru respectarea distanţării fizice şi a tuturor măsurilor, astfel încât să nu existe apropiere între elevi din clase diferite, respectiv cadre didactice şi elevi în afara sălilor de clasă.

În pauzele comune, de 5 minute, este permisă numai circulaţia profesorilor pe holuri, de la o clasă la alta, iar elevii rămân în sălile proprii de clasă.

În cazul folosirii unor cabinete sau laboratoare, pauzele comune de 5 minute sunt destinate dezinfectării acestora pentru noile clase/grupe care le vor folosi.

„Deplasarea elevilor către şi dinspre aceste săli se face la începutul şi la sfârşitul orelor de 55 de minute, însoţiţi de către cadrul didactic”, mai prevede ghidul.

Conform documentului, toate cadrele didactice vor folosi agende, unde vor înregistra notele şi absenţele elevilor, iar transferul acestor înregistrări în cataloagele claselor se face după un program stabilit la nivelul unităţii de învăţământ, pentru reducerea riscurilor asociate unei aglomerări de cadre didactice în cancelarii şi a atingerii cataloagelor de către diferite cadre didactice pe parcursul aceleiaşi zile.

„Pe cât posibil, se va folosi comunicarea la distanţă pentru informarea profesorilor diriginţi şi a părinţilor sau, unde este posibil, catalogul electronic”, se menţionează în ghid.

Se propune realizarea unui orar organizat „modular”, care ar avea avantaje în cazul celor trei scenarii.

„În cazul tuturor celor 3 scenarii, organizarea modulară a orarului prezintă avantaje evidente: reducerea riscurilor asociate apropierii fizice în cazul scenariului 1 şi scenariului 2 (profesorii vin în contact cu mai puţine clase într-o perioadă de timp); reducerea efortului elevilor în cazul tuturor scenariilor, prin scăderea numărului de discipline care necesită concentrarea lor şi efectuarea de teme pentru acasă într-un interval de timp; flexibilizarea orarului în scenariul 3, prin reducerea numărului de profesori (2 sau 3) cu care o clasă lucrează într-o săptămână şi reducerea numărului de clase cu care un profesor lucrează într-o săptămână”, prevede ghidul.

În situaţii justificate de risc pentru elevi sau alte persoane care locuiesc împreună cu aceştia, părinţii pot stabili împreună cu reprezentanţii unităţii de învăţământ aplicarea unor scenarii alternative pentru copiii proprii, în perioade determinate de timp.

„În funcţie de resursele disponibile, va fi încurajată utilizarea formei electronice a manualelor şi a materialelor auxiliare şi se va reduce la minimum transmiterea de materiale în format fizic între elevi şi cadrele didactice”, se mai arată în document.

Totodată, pentru reducerea contactului „inutil” între elevi, îndeosebi în oraşele mari, cu număr maxim de elevi la clasă, este recomandabilă împărţirea claselor în jumătăţi fixe, fără posibilităţi de ‘transfer’. Astfel, în loc de clasele a IX-a A şi a IX-a B, vor exista clasele 9A1, 9A2, 9B1, 9B2…

 

Cel mult doi elevi într-o cameră de internat

 

Cel mult doi elevi vor fi cazaţi într-o cameră de internat în cazul unităţilor de învăţământ preuniversitare vocaţionale, prevede Ghidul privind redeschiderea unităţilor de învăţământ preuniversitar vocaţional publicat pe platforma educatiacontinua.edu.ro.

Pentru învăţământul pedagogic, la clasele a IX-a şi a X-a, organizarea practicii pedagogice se va realiza într-un sistem integrat care presupune: 50% analiza şi aplicarea elementelor de teorie pedagogică şi 50% peer-learning.

La clasele a XI-a şi a XII-a, organizarea practicii pedagogice se va realiza într-un sistem integrat care presupune: 50% peer-teaching; 50% lecţii de probă, susţinute atât în sala de clasă, cât şi în spaţii în aer liber.

În ceea ce priveşte învăţământul teologic, formarea cadrelor didactice de specialitate care nu posedă competenţele necesare IT la nivel micro, în cadrul unităţii de învăţământ, se va face de către informatician sau un cadru didactic desemnat de unitatea de învăţământ/ sau prin cursuri online centrate pe dobândirea competenţelor necesare.

Totodată, fiecare unitate de învăţământ teologic trebuie să aibă o platformă digitală specifică.

 

Maximum 6 ore/zi pentru preşcolarii/elevii cu dizabilităţi intelectuale din învăţământul special

 

Stabilirea unui program de maximum şase ore pe zi pentru preşcolarii/elevii cu dizabilităţi intelectuale din învăţământul special, prin reducerea duratei activităţilor didactic-terapeutice sau identificarea de noi variante de reorganizare sau alternare a activităţilor, este prevăzută în Ghidul pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale şi terapeutic-recuperatorii în învăţământul special şi special integrat, document publicat pe platforma educatiacontinua.edu.ro.

Documentul face referire şi la crearea unei platforme educaţionale dedicate activităţilor de învăţare online uşor accesibilă elevilor cu dizabilităţi mintale, dar şi corelarea duratei de desfăşurare a activităţilor online cu particularităţile psiho-individuale ale elevilor cu dizabilităţi (pentru elevii cu dizabilităţi grave, severe, profunde şi asociate – un interval de 15-20 minute/activitate, iar pentru elevii cu dizabilităţi moderate sau uşoare – alocarea unui interval de 20-30 minute/activitate).

Totodată, ghidul prevede şi stabilirea şi respectarea unui program/orar pentru activităţile derulate în sistem online, astfel încât să se evite supraîncărcarea preşcolarilor/elevilor cu sarcini de învăţare, fie de către părinţi/tutori, fie de către cadrele didactice în condiţiile învăţării online.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015