Connect with us

News

Jandarmeria Olt recrutează SUTE de persoane pentru a deveni subofițeri.

Avatar

Published

on

Stiri slide

 

 

Pentru anul de învăţământ 2018-2019, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs locuri pentru admitere la instituţiile de formare profesională iniţială care pregătesc necesarul Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea II  admitere ianuarie 2019,  după cum urmează:

 Numărul de locuri aprobate:

Învăţământ postliceal pentru formarea subofiţerilor,  învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor: 1 an

 1. a) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 350 locuri(din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi):
 • 317 locurialocate Jandarmeriei Române;
 • 25 locurialocate I.E.;
 • 8 locurialocate  P.P.;
 1. b) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 350 locuri(din care 4 locuripentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi):
 • 335 locurialocate Jandarmeriei Române;
 • 15 locurialocate I.E.;

 

CRITERII DE RECRUTARE:

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Jandarmeriei, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului MAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, următoarele condiţii şi criterii specifice:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
  b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
  c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
  e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 2. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
  g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
  h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
  i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
  j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 3. l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
 4. m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 5. n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 6. o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

 

Cererile de înscriere/participare la sesiunea de ianuarie 2019 se depun de candidaţi la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, până la 23 noiembrie 2018.

Data limită de depunerea dosarelor este 14 decembrie 2018  (sesiunea ianuarie 2019) pentru şcolile postliceale ale MAI .

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt din municipiul Slatina, str. Cazărmii  nr. 40, Serviciul Resurse Umane 0249/437901, 0249/437904 interior 24558 / 24535

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015