Locuri pentru candidații romi în anul universitar 2017- 2018

DENUMIREA UNIVERSITATIINR.
LOCURI
LICENȚĂ
NR.
LOCURI
MASTER
NR.
LOCURI
DOCTORAT
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI845
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI550
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI111
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI552
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI61280
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREŞTI800
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI1770
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI410
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI221
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI221
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI321
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI1052
UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA1052
UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD2550
UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU1550
UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV1880
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA1030
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA100
UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA60259
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA500
ACADEMIA DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA110
UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA100
UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA1942
UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA100
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA33143
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA400
UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI20110
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI14125
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAŞI550
UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI2558
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAŞI630
UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAŞI210
UNIVERSITATEA DIN ORADEA30202
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI001
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI46292
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI1571
UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN REŞIŢA1230
UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU840
UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA10102
UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE1062
UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" DIN TÂRGU JIU2080
UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" DIN TÂRGU MUREŞ28132
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN TÂRGU MUREŞ1052
UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ210
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA442
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI "REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI" DIN TIMIŞOARA111
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA30123
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "VICTOR BABEŞ" DIN TIMIŞOARA510
ACADEMIA DE POLIȚIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN BUCUREŞTI1300