Connect with us

Legislatie

Partida Romilor „Pro-Europa”: Inițiativă legislativă privind completări la Codul penal, prin regândirea limitelor de pedeapsă pentru circumstanțele agravante în cazul infracţiunilor cu violență comise de un grup organizat

Partida Romilor

Published

on

La iniţiativa preşedintelui Partidei Romilor „Pro-Europa”, Nicolae Păun şi cu ajutorul deputatului etniei rome în Parlamentul României, Daniel Vasile, a fost înaintată spre dezbatere şi adoptare Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal. Scopul inițiativei legislative este de a introduce completări la ultima variantă a Codului penal – prin regândirea limitelor de pedeapsă pentru circumstanțele agravante în cazul infracţiunilor cu violență comise de un grup organizat – care să prevină incidente grave, precum și de a elimina posibilitatea ca împăcarea părților să înlăture răspunderea penală, deoarece s-a constatat că aceasta duce la încurajarea recidivei.

Iată în continuare textul integral al propunerii de modificare legislativă:

Către

Biroul permanent al Camerei Deputaților

 

În temeiul art.74 din Constituţia României republicată și al art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintez spre dezbatere și adoptare, Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu rugămintea de a o supune dezbaterii şi aprobării Parlamentului.

În temeiul art.114 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, vă solicit adoptarea în procedură de urgență.

 

 

                                                    INIŢIATOR,

 

 

                                      deputat Daniel Vasile

 

EXPUNERE DE MOTIVE

Necesitatea unei asemenea legi este determinată de păstrarea unui climat de siguranță  pentru populație, precum și de consolidarea încrederii în autoritățile care aplică legea. Inițiativa de faţă îşi propune să adecveze politica penală a statului român la noua realitate socială , care  a creat și probleme economico-sociale, accentuând dezechilibrele existente în societatea românească.

Criminalitatea, în special cea organizată, afectează grav relațiile sociale, ordinea publică și chiar relațiile interetnice, dereglând funcţionarea normală a societății, a instituţiilor sale, subminând autoritatea statului față de cetățenii săi, fapt care conduce – în timp – la pierderea credibilității instituțiilor statului responsabile cu aplicarea legii.

Asistăm în ultima perioadă la creșterea alarmantă a numărului infracțiunilor cu violență, inclusiv a celor comise în grup organizat, atât ca efect a reducerii unei mari părți a pedepselor prin Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cât și a ineficienței aplicării legii, în condițiile creării unei neconcordanțe între gravitatea faptei, a circumstanțelor acesteia și tratamentul aplicat de legea penală în vigoare.

Pe cale de consecință, legiuitorul trebuie să țină cont de noua realitate socială și să îmbunătățească legislația penală, astfel încât statul român – prin instituțiile sale specializate – să ofere o protecție reală cetățenilor care respectă legea și să prevină încălcarea principiilor morale și a valorilor sociale ocrotite de lege. Prin urmare, trebuie reevaluate criteriile de apreciere a pericolului social generat de creșterea numărului infracțiunilor cu violență și a celor comise în grup organizat, în sensul înăspririi pedepselor pentru acest tip de încălcări ale legii.

Scopul prezentei inițiative este de a introduce completări la ultima variantă a Codului penal – prin regândirea limitelor de pedeapsă pentru circumstanțele agravante în cazul infracţiunilor cu violență comise de un grup organizat – care să prevină incidente grave, precum și de a elimina posibilitatea ca împăcarea părților să înlăture răspunderea penală, deoarece s-a constatat că aceasta duce la încurajarea recidivei.

Considerăm că inițiativa prezentată – prin completările legislative punctuale aduse Codului penal – reprezintă un prim pas pentru diminuarea fenomenului infracţional și stoparea trendului ascendent al infracţionalităţii grave contra persoanei și ordinii publice.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, supunem următoarea propunere legislativă dezbaterii Parlamentului:

Inițiator

Deputat Daniel Vasile

 

 PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL                                              CAMERA DEPUTAŢILOR

 

LEGE

pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

 

 Articolul unic, – Legea nr.286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare se completează după cum urmează:

 

  1. La articolul 193, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatul (4) și alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(4) Dacă faptele prevăzute la alin.(1) și alin.(2) se săvârșesc de trei sau mai multe persoane împreună sau de către o persoană care face parte dintr-un grup organizat, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 7 ani.

(5) Pentru faptele prevăzute la  alin.(4)  acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, iar împăcarea părților nu înlătură răspunderea penală.”

 

  1. La articolul 224, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatul (4) și alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(4) Dacă faptele prevăzute la alin.(1) și alin.(2) se săvârșesc de trei sau mai multe persoane împreună sau de către o persoană care face parte dintr-un grup organizat, pedeapsa este închisoarea  de la 3 la 7 ani.

(5) Pentru faptele prevăzute la  alin.(4)  acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, iar împăcarea părților nu înlătură răspunderea penală.

 

  1. La articolul 371, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatul (2) și alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(2) Dacă faptele prevăzute la alin.(1) se săvârșesc de trei sau mai multe persoane împreună sau de către o persoană care face parte dintr-un grup organizat, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 5 ani.

(3) Pentru faptele prevăzute la  alin.(1)  acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, iar împăcarea părților nu înlătură răspunderea penală.”

 

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76. alin (2) din Constituţia României, republicată.

 

 

PREŞEDINTELE                                                p. PREŞEDINTELE

 CAMEREI DEPUTAŢILOR                                              SENATULUI
Ion-Marcel Ciolacu                                              Robert-Marius Cazanciuc

 

Mai multe detalii despre iniţiativa legislativă a Partidei Romilor „Pro-Europa”, puteţi afla sambătă 27 iunie în cadrul emisiunii Din Viaţa Romilor de la ora 10, la Naţional TV, al cărei invitat este deputatul etniei rome în Parlamentul României, Daniel Vasile.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015