Connect with us

Evenimente Actiuni

Prima reuniune informală RO – CE privind viitoarea perioadă de programare 2014-2020 – Bruxelles, 31 ianuarie 2013-

Published

on

Președintele ANR, Daniel Vasile a participat la întâlnirea de lucru de la Bruxelles cu reprezentanţii Comisiei Europene, organizată în data de 31 ianuarie 2013, în contextul pregătirii viitorului exerciţiu bugetar multianual pentru perioada 2014-2020. In calitate de membru al CIAP, preşedintele ANR a fost invitat să ia parte la discuţiile informale şi formale cu Comisia Europeană privind priorităţile de investiţii ce vor fi finanţate în următoarea perioadă de programare, în urma cărora se preconizează agrearea unui acord politic la nivelul UE privind cadrul financiar multianual şi, ulterior, aprobarea pachetului legislativ privind reglementarea Politicii de Coeziune, Politicii Agricole Comune şi a Politicii Comune pentru Pescuit.
Intâlnirea a prevăzut mai multe sesiuni de lucru în cadrul cărora au fost abordate:
• îmbunătăţirea capitalului uman printr-o mai bună ocupare a forţei de muncă şi prin politici de incluziune socială şi educaţie mai eficiente;
• dezvoltarea unei infrastructuri moderne destinate creşterii economice şi locurilor de muncă;
• promovarea competitivităţii economice şi a dezvoltării locale;

In documentele ce au fost discutate cu reprezentanţii CE a fost prevăzută şi problematica romă. Presedintele Daniel Vasile, in cadrul interviului avut, a subliniat rolul activ al Agentiei Nationale pentru Romi în procesul de programare prin desemnarea de reprezentanți la nivelul tuturor comitetelor consultative și grupurilor de lucru de la nivelul ministerelor precum si sustinera introducerii unui domeniu distinct de intervenție și finanțări dedicate populației roma la nivelul fiecărui viitor PO.

Philippe HATT, Şef de Unitate DG Employment a declarat ca in ceea ce priveşte Strategia pentru Incluziunea Populaţiei Roma, se așteaptă revizuirea Strategiei și asumarea planului de acțiuni în viitoarele programe operaționale.
Angela Martinez SARASOLA, Şef de Unitate DG Regio sustine ca este necesar ca integrarea populaţiei Roma să fie asumată de toate viitoarele Autorităţi de Management şi să fie avută în vedere la stabilirea strategiilor sectoriale.

Ca si concluzie Comisia Europeana a declarat ca este necesară coordonarea internă între toate ministerele, toate instituțiile care sunt implicate într-un domeniu trebuie să se întâlnească periodic și să se consulte.
Dl. Eugen Teodorovici, ministru, Ministerul Fondurilor Europene a completat ca este nevoie de un calendar mai restrâns pentru aprobarea programelor operaționale, astfel încât implementarea proiectelor să poată fi începută cât mai repede.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015