Connect with us

La zi

Promovarea Nediscriminării în Domeniul Locuirii Sociale şi la Locul de Muncă pentru Romi (HOPE)

Partida Romilor

Published

on

Fundaţia Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR) din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Fundaţia HEKS/EPER România, anunţă demararea proiectului „Promovarea Nediscriminării în Domeniul Locuirii Sociale şi la Locul de Munca pentru Romi/ Promoting Non-discrimination in Social Housing and Post-employment for Roma – (HOPE)”.

Proiectul este finanţat prin Programul Rights, Equality and Citizenship 2014-2020 al Comisiei Europene şi are o durata de 20 de luni, valoarea maximă a finanţării fiind de 199,704 Euro, din care valoarea co-finanţării a parteneriatului reprezintă 20%.

Obiectivele proiectului sunt combaterea discriminării şi sprijinirea incluziunii romilor la locul de muncă, facilitarea eforturilor de informare a romilor despre drepturile lor şi accesare de locuinţe sociale, promovarea legislaţiei antidiscriminare şi a politicilor de incluziune socială în domeniul locuirii sociale şi la locul de muncă.

Proiectul se adresează unor categorii diferite de grup ţintă, printre care: 40 de reprezentanţi ai departamentelor de resurse umane şi conducere din 8 companii, care vor beneficia de training şi sprijin în incluziunea romilor la locul de muncă, angajaţi romi şi neromi; 30 de autorităţi publice locale (APL) care vor beneficia de consultanţă în implementarea legislaţiei şi politicilor antidiscriminare existente pentru incluziunea romilor în domeniul locuirii sociale; 30 de experţi locali pentru romi care vor beneficia de training în domeniul locuirii/locuinţelor sociale; 30 de persoane din 15 ONG-uri care vor fi instruite în monitorizarea, raportarea şi prevenirea evacuărilor forţate; alte autorităţi publice locale interesate (APL), ONG-uri, companii, activişti, organisme cu rol în incluziunea romilor şi profesionişti din domeniile ocupării şi locuirii sociale.

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015