Antreprenoriat Social

În cadrul proiectului ”Antreprenoriatul social, o șansă pentru comunitățile de romi”, continuarea, valorizarea și abordarea integrată a rezultatelor după finalizarea proiectului este facilitată direct prin activitățile incluse în proiect: – înființarea unui Centru de Resurse pentru Antreprenoriat Social, cu 8 filiale în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României; – formarea unei rețele pentru promovarea antreprenoriatului social și atragerea de resurse în domeniul economiei sociale; – înființarea parteneriatelor comunitare public – privat; – sprijinirea unor activități generatoare de venit; – formarea în domeniul antreprenoriatului social a unor membrii ai grupurilor vulnerabile.

  • Înființarea unui Centru de Resurse pentru Antreprenoriatul Social
  • Înființarea unei rețele naționale pentru promovarea antreprenoriatului social.
  • Încheierea de parteneriate între Centrul de resurse pentru antreprenoriat social și primăriile localităților selectate în cadrul proiectului
  • Organizarea cursurilor pentru specialiști și beneficiari în domeniul antreprenoriatului social
  • Sprijinirea unor activități generatoare de venit

Pentru mai multe detalii, vă punem la dispoziție următoarele rapoarte:

Raport cu activitățile desfășurate pe perioada de sustenabilitate
Raport tehnic de implementare