Connect with us

Social

Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2014-2020. Cultură

Published

on

Politicile culturale pentru minorităţi au drept obiective, printre altele, folosirea şi păstrarea limbii/limbilor minoritare, păstrarea/dezvoltarea culturii scrise şi a mass-media etnice, conservarea patrimoniului material (colecţii muzeale şi etnografice), păstrarea patrimoniul imaterial (artele spectacolului, meşteşuguri tradiţionale, tezaure umane vii, sărbători, festivaluri).

Atât politicile culturale pentru ansamblul populaţiei, cât şi elementele specifice pentru minorităţile etnice, se bazează pe câteva principii precum: participarea populaţiei la activităţile culturale, aspirația către egalitatea accesului la cultură şi înţelegerea faptului că sectorul cultural poate avea efecte economice şi sociale benefice atunci când programele sunt de succes.

În acest sens, din anul 2003 funcţionează, la Bucureşti, Centrul Naţional de Cultură a Romilor având ca obiectiv principal al activităţii conservarea şi promovarea culturii tradiţionale rome.

Obiectivul specific al strategiei constă în păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii culturale (limbă, obiceiuri, istorie, patrimoniu) a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome.

Direcţii de acţiune:

Iniţierea unor proiecte culturale pentru păstrarea, dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural al cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, acordând o atenție deosebită tinerilor:

(1) Organizarea unor expoziţii tematice care să reflecte aspecte ale vieţii şi istoriei romilor pe teritoriul României, în vederea înfiinţării unui muzeu de profil.

(2) Sprijinirea proiectelor culturale privind păstrarea şi promovarea culturii romani, a evenimentelor culturale cu specific inspirat din folclorul şi cultura romani, a cercetărilor interculturale şi a lucrărilor cultural-științifice referitoare la romi.

(3) Fondarea unui ansamblu artistic-muzical în cadrul CNCR şi a unui repertoriu specific, atragerea unor muzicieni care să constituie un atelier de creaţie muzicală specifică.

(4) Facilitarea manifestării artei teatrale şi cinematografice cu tematică romă sau în limba romani, în instituţiile de cultură locale.

(5) Valorificarea contribuţiilor muzicale ale lăutarilor şi muzicanţilor romi, organizarea de festivaluri anuale, la nivel local.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015