Connect with us

Social

Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2014-2020. Infrastructură și servicii sociale

Avatar

Published

on

Începând cu anul 2000, în România s-a perfecţionat cadrul legislativ şi instituţional pentru prevenirea şi combaterea discriminării, inclusiv discriminarea la adresa cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome.

Cu toate acestea, discriminarea la adresa romilor este un fenomen care continuă să se manifeste, la fel ca în alte ţări europene, în ceea ce priveşte accesul la serviciile publice, piaţa muncii şi prezentarea în mass-media, aceste atitudini fiind întreţinute de stereotipuri negative şi prejudecăţi înrădăcinate în mentalitatea publică. 

România înregistrează la nivel european cea mai mică pondere de cetățenii români aparţinând minorităţii rome care declară că au suferit acte discriminatorii din partea celorlalţi datorită faptului că sunt romi, fiind singura ţară din UE care înregistrează la acest indicator o valoare de sub 30%34. Acest fapt este şi o consecinţă directă a eforturilor constante depuse după anul 2000 în România pentru creşterea incluziunii sociale a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome.

Scopul Strategiei este incluziunea socio–economică a cetățenilor români aparţinând minorităţii rome la un nivel similar cu cel al restului populaţiei şi asigurarea de şanse egale prin iniţierea şi implementarea unor politici şi programe publice în domenii precum: educaţia, formarea profesională şi ocuparea forţei de muncă, sănătatea, locuirea şi mica infrastructură, cultura, infrastructura socială, prevenirea şi combaterea discriminării. Totodată, Strategia urmăreşte implicarea autorităţilor publice centrale şi locale, a romilor înşişi şi a societăţii civile în activităţi care vizează creşterea incluziunii socio-economice. 

Dezvoltarea de către instituţiile publice a unor măsuri care să răspundă unor nevoi sociale ale categoriilor defavorizate, inclusiv ale cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, în domeniile: protecţia copilului, dezvoltare comunitară, justiţie şi ordine publică.  Direcţii de acţiune:

(1) Protecţia copilului

a. Educarea adolescenţilor şi a părinţilor în spiritul valorilor familiale, al responsabilităţilor parentale şi al noii viziuni referitoare la drepturile copilului în familie.

b. Sensibilizarea populaţiei în ceea ce priveşte atât dispoziţiile legale privind primordialitatea responsabilităţii părinţilor referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, cât şi sancţiunile ce decurg din nerespectarea obligaţiilor părinteşti.

c. Promovarea valorilor familiale prin campanii de informare și sensibilizare.

d. Dezvoltarea serviciilor de prevenire a separării copilului de familie și asigurarea creșterii și educării acestuia în cadrul comunității.

e. Desfăşurarea unor programe educative pentru părinţi şi copii, în vederea prevenirii abuzului și neglijării copilului și a violenţei familiale.

(2) Justiţie şi ordine publică

a. Organizarea unor campanii de promovare şi respectare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

b. Derularea unor programe de informare pentru identificarea şi soluţionarea corectă a cazurilor de discriminare.

c. Identificarea, prevenirea şi rezolvarea operativă, prin mediere comunitară, fără caracter judiciar, a stărilor conflictuale susceptibile a genera violenţă familială, comunitară sau/și interetnică.

d. Iniţierea şi desfăşurarea unor programe de educaţie juridică, civică şi de prevenire, în colaborare cu cetăţenii români aparţinând minorităţii rome.

e. Continuarea alocării de locuri distincte pentru admiterea la instituţiile de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne.

(3) Administraţie şi dezvoltare comunitară

a. Evaluarea anuală a activităţii BJR, precum şi a experţilor locali pentru problemele romilor care activează în cadrul primăriilor.

b. Introducerea în programele de pregătire a specialiştilor în administraţie publică, asistenţă socială, sănătate, învăţământ etc., a unor module didactice referitoare la istoria, cultura şi situaţia socio-economică a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome.

c. Continuarea procesului de identificare a persoanelor fără certificate de stare civilă şi fără acte de identitate în vederea înregistrării în registrele de stare civilă a actelor şi faptelor de stare civilă aferente acestora, precum şi procurării certificatelor de stare civilă şi a actelor de identitate. 

d. Realizarea şi difuzarea de materiale cu privire la prevenirea şi combaterea discriminării, în cadrul unor campanii locale, judeţene, sau/și naţionale. e. Asigurarea reprezentării cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome în structurile administraţiei publice locale.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015