Connect with us

Educatie

Locurile din învăţământul universitar(2021-2022) alocate tinerilor romi

Published

on

Pentru anul universitar 2021 – 2022 au fost alocate 721 de locuri tinerilor romi. Vă prezentăm mai jos lista acestora, alocate pentru fiecare unitate de învăţământ în parte. Pentru detalii suplimentare privind înscrierea şi susţinerea examenului de admitere, verificaţi condiţiile impuse de fiecare universitate, pe site-ul respectivei unităţi de învăţământ. Succes!

 

Număr studenţi romi43219797
 

Instituţia

LICENŢĂ

202l1-2022

MASTERAT

2021-2022

DOCTORAT

2021-2022

Universitatea Politehnica din Bucuresti555
Universitatea Tehnica de Construcţii din Bucuresti200
Universitatea de Arhitectura si Urbanism ”Ion Mincu”100
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucureștiss3
Universitatea din Bucuresti594214
Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila” din București203
Academia de Studii Economlce din Bucuresti2730
Universitatea Natlonala de Muzica din Bucuresti000
Universitatea Naţionala de Arte din Bucuresti321
Universitatea Na1ionala de Artă Teatrala si Cinematograflca din București200
Universitatea Naţionala de Educatie Fizica si Sport din Bucureşti221
Şcoala Nationala de Studii Poiltlce si Administrative din Bucureşti10s2
Universitatea ,,1 Decembrle 1918″ din Alba lullass1
Universitatea  Aurel Vlalcu” din Arad10s0
Universitatea .,Vasile Alecsandri” din Bacau560
Universitatea ..Transilvania” din Brasov1020
Universitatea Tehnica din Clul-Naooca510
Universitatea de Stiinte Agricoles și Medicina Veterinara din Cluj Napoca711
Universitatea ”Babeș Bolyai” din Clui Napoca301010
Universitatea de Mediclna şi Farmacie ,,lullu Hatlegan”200
Academia Nationala de Muzica ,.Gheroghe Dima” din Cluj-Napoca110
Universltatea de Arte și Desen din Cluj Napoca210
Universltatea ..Ovidius” din Constanta721
Universitatea Maritima din Constanra221
Universitatea din Cralova2473
Universitatea de Medlcina sl Farmacie din Craiova210
Universitatea .,Dunarea de Jos” din Galati1620
Universitatea Tehnica .,Gheorahe Asachi” din lasi333
Universitatea de Stiinte Agricole sl Medicina Veterinara din Iaşi420
Universitatea  Alexandru loan Cuza” din laşi22su
Universitatea de Medicina sl Farmacie Grigore T.Popa” din Iaşi611
Universitatea de Arte .,George Enescu” din lasi316
Universitatea din Oradea10103
Universitatea din Petrosani110
Universitatea din Pitesti4020s
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti1131
Universitatea ,Lucian Blaga” din Sibiu741
Universitatea ..Stefan cel Mare” din Suceava1042
Universltatea „Valahia” din Târgovişte1041
Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu20100
Universitatea de Medicina, Farmacie Stiinte si Tehnologie din Târgu Mureş10s6
Universitatea de Arte din Targu Mureş210
Universitatea Polltehnlca din Timisoaras42
Universitatea de Ştiinţe Agricole si Medicina Veterinara din Timişoaras41
Universitatea de Vest din Timlşoara1555
Universitatea de Medicina şi Farmacle ,,Victor Babeş” din Timişoara202
TOTAL43219797

Continue Reading
3 Comments

3 Comments

  1. Pingback: ASE: Locurile disponibile candidaţilor romi în sesiunea 2021 | Asociatia Partida Romilor Pro-Europa

  2. Pingback: Admiterea la Universitatea Politehnică București – Sesiunea 2021 | Asociatia Partida Romilor Pro-Europa

  3. Pingback: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați scoate la concurs 3.410 locuri pentru anul universitar 2021-2022 | Asociatia Partida Romilor Pro-Europa

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990Copyright © 2015