Connect with us

Educatie

Admiterea la Universitatea Politehnică București – Sesiunea 2021

Published

on

Pot participa la concursul de admitere la Universitatea Politehnică București absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă. Pot participa și cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene cu diplome de bacalaureat obținute în statele menționate, recunoscute de instituțiile de învățământ superior, conform unei liste și metodologii aprobate prin OMEC.

Aceștia din urmă pot participa în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Absolvenții studiilor liceale efectuate în străinătate care nu se regăsesc în categoriile precedente pot participa la admitere în baza diplomei de bacalaureat recunoscute în conformitate cu legislația din România. La admiterea la studiile cu predare în limba română, engleză, franceză și germană cetățenii Uniunii Europene și din state terțe au obligația să facă dovada cunoașterii limbii de predare pentru respectivele programe.

Dovada se poate face prin:

• Liceu absolvit în respectiva limbă de predare;
• Certificat de competențe lingvistice pentru respectiva limbă de predare (minim
B2);
• Probă pentru respectiva limbă de predare:
o Test UPB;
o Proba A, B sau C de la examenul de Bacalaureat;
o Disciplină de tip limbă străină promovată în liceu cu media cel puțin 8,00 (pentru clasele a IX-a, a X-a ,a XI-a).

Participarea candidaților la concursul de admitere este condiționată de înscrierea lor on-line, prin completarea unei fișe tip de înscriere. Fiecare candidat va menționa în fișa de înscriere, în ordinea preferințelor sale, opțiunile domeniilor și precizarea regimului de studiu (buget sau cu taxă).

Absolvenții de liceu cu rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile naționale și internaționale beneficiază de dreptul de a se înscrie, la cerere, fără susținerea concursului de admitere, în cadrul numărului de locuri/granturi alocate, în învățământul superior de stat, în domenii de studiu corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinși.

Potrivit legii, se percepe de la candidați, pentru organizarea și desfășurarea admiterii, taxa de înscriere în cuantum de 125 lei (RON), stabilită de Senatul Universității POLITEHNICA din București. Taxa se va achita on-line, prin mijloace electronice.

În anul 2021, admiterea în UPB se face printr-un concurs bazat pe 3 probe (P1, P2 și P3). Pentru Concursul de admitere se organizează succesiv, trei sesiuni:

• Sesiunea I – Admitere anticipată (concurs de dosare).
• Sesiunea II – Admitere (concurs cu probe scrise)
• și, acolo unde este cazul, Sesiunea III – Admitere-completare, (concurs de dosare).

Fiecare dintre sesiunile de admitere are trei faze, după cum urmează:

• Faza I – Înscriere la sesiunea curentă.
• Faza II – Admitere preliminară (Etapa I)
• Faza III – Admitere – Etapa II – Validare, confirmare, participare la
glisare***, înscriere în anul I și înmatriculare
Pentru obținerea statutului de candidat admis, înscris și înmatriculat în anul I, parcurgerea tuturor fazelor din respectiva sesiune este obligatorie.

În ceea ce privește necesitatea de a fi promovat examenul de Bacalaureat în momentul participării la concursul de admitere la UPB, în anul 2021, sunt valabile următoarele:

• Pot fi admiși și înmatriculați prin Concursul de admitere în Universitatea POLITEHNICA din București numai absolvenți de liceu cu diplomă de
bacalaureat (sau diplomă echivalentă acesteia).
• La înscriere pot participa și elevi din clasa a XII-a sau absolvenți de liceu care încă nu au promovat examenul de Bacalaureat, dar admiterea și înmatricularea sunt accesibile numai candidaților ce dețin diplomă de Bacalaureat (sau diplomă echivalentă acesteia).

Numărul de locuri alocat candidaţilor romi pentru anul universitar 2021-2022 îl găsiţi AICI.

Mai multe detalii privind înscrierea şi susţinerea examenului de admitere la UPB găsiţi AICI.

Numărul locurilor alocate candidaţilor romi la Universitatea Politehnică București  găsiţi AICI.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015