Connect with us

La zi

Centrul Cultural și de Tineret “Stefan Iordache” oferă burse sociale studenţilor sau doctoranzilor de etnie romă din Sectorul 5

Partida Romilor

Published

on

Centrul Cultural și de Tineret “Stefan Iordache” implementeaza în Sectorul 5 Proiectul “FAPTE: 5TUDENT5 – PAȘI SPRE VIITOR”, aprobat prin HCL nr. 190 din 27.08.2019.

Proiectul prevede acordarea a 500 de burse sociale, de merit sau excelențâ pentru  studenți, cu o valoare de 500 lei lunar, pe o perioada cuprinsă intre luna octombrie 2019 și luna iunie 2020, pe perioada anului școlar 2019-2020.

Se vor acordă burse studenților care corespund  următoarelor criterii:

•          Studentul sau masterandul să fie locuitor al Sectorului 5;

•          Studentul sau masterandul să fie la o Facultate de Stat, la zi, locurile finanţate de la bugetul de Stat;

•          Media anului universitar 2018 – 2019 a studentului sau masterandului să fie minim 8,50;

Documente necesare:

•          Dovadă adresă în Sectorul 5 (copie CI)

•          Adeverinţă de la unitatea de invăţământ superior din care să reiasă media de minim 8,50 pe anul universitar 2018 – 2019;

•          Adeverință de la ANAF din care să reiasă că venitul pe membru de familie este sub venitul mediu brut pe anul în curs;

            Mențiuni:       

•          Studenților sau masteranzilor din anul I li se vor acorda burse începând cu semestrul II în baza adeverinţei eliberate de unitatea de învăţamânt

•          Dosarele se vor depune la sediul Centrului Cultural și de Tineret “Ștefan Iordache” din Str. Fabrica de Chibrituri nr. , Sector 5, București, începând cu dala de 1 octombrie 2019 în intervalul orar 09.00 – 17,00

•          Informații se pot obține la nr. de telefon 0756.144.831 sau la centrulcultutal@sector5.ro.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015