Connect with us

Activitate parlamentara

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 18 martie 2015

Published

on

Săptămâna aceasta, în urma celor două şedinţe de lucru ale Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, au primit vot favorabil 8 propuneri legislative dintr-un total de 19 puse pe ordinea de zi. Printre proiectele de lege aprobate se numără: propunerea legislativă pentru completarea articolului 68 al Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.
De asemenea, cu majoritate de voturi, a trecut de Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, prezidata de deputatul Nicolae Păun, şi Proiectul de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Vot favorabil s-a dat şi Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.106 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, respectiv Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
În şedinţa de lucru din data de 17 martie a Comisiei s-a mai dat vot pozitiv şi Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.
În şedinţa din 19 martie, cu unanimitate de voturi, a trecut mai departe şi Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004
Cu majoritate de voturi s-a dat aviz favorabil şi pentru Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul asistenţei sociale.
De pe ordinea de zi a şedinţei de joi, 19 martie, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă a primit, de asemenea, aviz favorabil

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015