Connect with us

Activitate parlamentara

Comunicat privind Bugetul – Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor

Published

on

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor şi Comisia omoloagă a Senatului s-au întâlnit pe 16 decembrie 2014, în şedinţă comună, pentru dezbaterea şi avizarea Legii bugetului de stat pe anul 2015, pentru avizarea bugetului următorilor ordonatori principali de credite: Ministerul Finanţelor Publice; Ministerul Justiţiei, Secretariatul General al Guvernului şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.

          La dezbateri au participat, din partea ordonatorilor principali de credite: de la Ministerul Justiţiei, domnul Secretar de Stat Liviu Stancu,  domnul Secretar de Stat Alin Antochi şi domnul Claudiu Cătălin Bejan, Directorul General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;  de la Secretariatul General al Guvernului, domnul Secretar de Stat Andrei Rizoiu şi domnul Marin Popescu, director general economic administrativ; de la Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală de Programare Bugetară, doamna consilier superior Raluca Gabriela Antonescu, doamna consilier Cristina Maxim şi doamna consilier Tanţi Colcer.
          Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor.
          La comisii s-au înregistrat 455 de amendamente la Anexa 3/13 – Secretariatul General al Guvernului, dintre care trei privesc finanţarea unor proiecte şi programe interetnice, iar celelalte 452 privesc „Susţinerea cultelor”, respectiv reparaţii la diferitele lăcaşe de cult existente, pentru continuarea activităţii acestora, şi un amendament la Anexa 3/17 – Ministerul Justiţiei, care prevede înfiinţarea unui nou penitenciar în afara Timişoarei.
          În urma dezbaterilor, amendamentul pentru Ministerul Justiţiei a fost respins cu majoritate de voturi, iar amendamentele făcute individual de deputaţii care solicitau diverse sume pentru lăcaşuri de cult – ca suplimentare a bugetului Secretariatului General al Guvernului – au fost respinse cu unanimitate de voturi.
          Bugetul alocat iniţial de Guvern pentru Ministerul Justiţiei a fost adoptat, de membrii celor două comisii, cu majoritate de voturi.
Bugetul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării a fost, de asemenea, adoptat, în forma propusă de Guvern, cu unanimitate de voturi.
În cadrul bugetului Secretariatului General al Guvernului:
– bugetul prevăzut iniţial pentru Agenţia Naţională pentru Romi, mai mare decât anul trecut cu 7%, a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma propusă;
– bugetul Departamentului pentru Relaţii Interetnice, suplimentat şi el faţă de anul trecut – în vederea finanţării unor programe guvernamentale de combatere a intoleranţei – a fost adoptat, la fel, cu unanimitate de voturi,
– pentru capitolul „Susţinerea Cultelor” , la iniţiativa dlui deputat Păun, a fost adoptat un amendament însuşit de Comisiile reunite, prin care s-a propus o majorare a sumei iniţiale din proiectul de lege al Guvernului – de la 6.298.000 la 10.000.000 RON – propunere care a întrunit majoritatea voturilor celor prezenţi. Majorarea bugetului Secretariatului de stat pentru culte – reprezentând doar 30% faţă de bugetul alocat pe 2014 – este necesară în vederea continuării şi finalizării lucrărilor urgente la bisericile începute, în vederea prevenirii deteriorării acestora, precum şi pentru remunerarea unui număr mic din numărul posturilor de preot-paroh necesare pentru cele 700 parohii ortodoxe, care asigură asistenţa religioasă pentru românii din străinătate – numărul actual fiind total insuficient, precum şi pentru suplimentarea numărului de posturi la personalul clerical şi neclerical din cele 3 episcopii ortodoxe şi 1 episcopie greco-catolică nou înfiinţate (care nu au fost bugetate la înfiinţare) şi la care posturile existente au fost “împrumutate” de la alte episcopii.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015