Connect with us

Educatie

Consiliu Naţional al Elevilor: Completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale lasă mii de elevi fără acces la educaţie online

Partida Romilor

Published

on

În ciuda eforturilor constante ale elevilor reprezentanţi din ultimele luni şi a presiunii exercitate de către societatea civilă asupra decidenţilor de la nivel central pentru a înceta tergiversarea achiziţiei de device-uri electronice cu conexiune la Internet pentru toţi elevii şi profesorii dezavantajaţi, în vederea desfăşurării actului instructiv-educativ în regim online, aceştia refuză în continuare să garanteze accesul necondiţionat al elevilor la educaţie.

La mijlocul lunii iulie, membrii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din cadrul Camerei Deputaţilor au avizat o propunere legislativă pentru completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, care prevede acordarea de dispozitive electronice pentru întreg personalul didactic care desfăşoară activitate de predare, dar doar pentru elevii orfani sau aflaţi în centre de plasament, cu cerinţe medicale speciale şi elevii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de achiziţionarea dispozitivelor electronice un venit mediu per membru de familie mai mare sau egal cu salariul de bază minim net pe economie.

Considerăm măsura ca fiind una discriminatorie, de natură să adâncească şi mai mult discrepanţele între elevii din mediul urban şi cei din mediul rural, dar şi între elevii care au avut, în perioada pandemiei de COVID-19, posibilitatea de a beneficia de şcoală online şi cei privaţi de educaţie de-a lungul a patru luni, din cauza situaţiei financiare nefavorabile. Atragem atenţia asupra faptului că, în România, există numeroase familii în care un singur membru este angajat, iar salariul de bază minim net pe economie nu poate asigura atât achiziţia device-urilor electronice necesare copiilor, cât şi cheltuielile pentru satisfacţia nevoilor de subzistenţă.
În familiile cu mai mulţi copii situaţia este cu atât mai îngrijorătoare, întrucât aceştia nu vor avea şansa de a participa la cursuri, dacă acestea se desfăşoară simultan.

Solicităm, aşadar, respingerea de urgenţă a Plx. 254/ 2020 în plenul Camerei Deputaţilor şi asumarea, de către factorii decizionali, a unor măsuri care să aibă în vedere principii precum echitatea şi egalitatea de şanse, astfel încât statul să nu mai prejudicieze dreptul niciunui elev la învăţătură.

„Legea 109/2020 trebuie să fie implementată, în vederea garantării accesului la educaţie pentru toţi copiii din România. Observăm aşadar faptul că Ministerul Educaţiei şi Cercetării refuză respectarea legii şi în loc să identifice resurse pentru dotarea elevilor cu laptopuri şi tablete, susţine restrângerea acestui drept pentru mii de elevi. Nu putem trece cu vederea peste dublul discurs promovat în Parlament: toţi profesorii pot în continuare să beneficieze de echipamente electronice, probabil pentru că aceştia au drept de vot, spre deosebire de elevi. Guvernul României nu se poate absolvi de atribuţia de a garanta acces la educaţie online pentru toţi elevii, indiferent de statutul lor socio-economic”, a declarat Antonia-Laura Pup, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015