Connect with us

Social

Economia sociala, solutie pentru romii din Romania

Avatar

Published

on

La aproximativ 25 de ani distanta de la evenimentele din 1989, situatia romilor din Romania este inca caracterizata prin lipsa locurilor de munca, somaj, saracie, lipsa accesului la serviciile publice, indeosebi in domeniul educatiei si al sanatatii.

Dezvoltarea structurilor de economie sociala, ar putea reprezenta o solutie pe termen lung la problematica romilor. Ce este economia sociala in fapt? Societatea in mod clasic este impartita in doua sectoare public si privat. In societatile moderne se vorbeste despre cel de-al treilea sector ca „un domeniu intermediar intre sectorul de afaceri, sectorul public si sectorul personal care cuprinde familia si prietenii” . In Uniunea Europeana economia sociala este definita ca „economie solidara”, „sectorul nonprofit” sau „al treilea sector”. Consiliului Valon de economie sociala din Belgia-1990, a stabilit ca economia sociala „se compune din activitatile economice desfasurate de societati, mai ales cooperative, asociatii mutuale si alte asociatii in care etica este in concordanta cu urmatorul principiu: scopul final este mai degraba in serviciul membrilor sau al colectivitatii decat al profitului”.

Un argument solid pentru nevoia de a accelera procesul de dezvoltare in domeniul economiei sociale, intr-un stat membru al UE, asa cum este Romania, consta in faptul ca aproximativ 10% din mediul de afaceri european este destinat activitatii intreprinderilor sociale. Peste 10 milioane de persoane sunt angajate in cadrul cooperativelor, caselor de ajutor reciproc si in cadrul organizatiilor nonprofit. De pilda, in Portugalia, Italia, Franta, Belgia, Spania, Irlanda si Marea Britanie, structurile de economie sociala s-au dezvoltat in primul rand datorita unui cadru legislativ foarte clar in domeniul economiei sociale. Spre deosebire de aceste state, in Polonia, exista legi care limiteaza economia sociala doar la domeniul integrarii in munca al persoanelor vulnerabile, in timp ce in statele scandinave, economia sociala s-a dezvoltat in baza parteneriatului public privat. De subliniat este faptul, ca pe langa existenta unui cadru legislativ favorabil in domeniul economiei sociale, in aceste state sunt aplicate o serie de masuri si facilitati fiscale menite sa dezvolte cel „de-al treilea sector”. Astfel, in Portugalia structurile de economie sociala sunt scutite de taxe si impozite. Sistemul public de protectie sociala subcontracteaza de la entitati private servicii sociale. In Carta principiilor Economiei Sociale sunt prevazute principiile fundamentale ale economiei sociale: prioritate acordata individului si obiectivelor sociale si nu capitalului; structuri private; asociere voluntara si deschisa; control democratic al membrilor; apararea si aplicarea principiului solidaritatii si responsabilitatii; gestiunea autonoma si independenta fata de autoritatile publice; majoritatea excedentelor sa fie folosite pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabila si prestarea unor servicii de interes pentru comunitate . In acelasi document sunt mentionate cele doua sub-sectoare ale economiei sociale: cel comercial (de afaceri) si cel necomercial, iar obiectivele prevad: ocuparea fortei de munca, dezvoltarea serviciilor sociale si consolidarea coeziunii sociale.

Economia sociala inglobeaza atat politici sociale de incluziune social, cat si politici de dezvoltare locala si creare de locuri de munca. Crearea locurilor de munca este o consecinta a obiectivului specific al intreprinderilor sociale, si anume acela de a promova incluziunea sociala a grupurilor aflate in dificultate prin cresterea oportunitatilor de angajare.

In Romania, in lipsa unei legi a economiei sociale care sa defineasca foarte clar modul de organizare si de functionare al structurilor specific acestui sector, dezvoltarea structurilor de economie sociala se datoreaza in primul rand accesarii si implementarii programelor cofinantate din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial -Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritara: 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de interventie: 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. O initiativa relevanta pentru economia social este proiectul intitulat „Dezvoltarea de intreprinderi sociale incluzive pentru persoanele vulnerabile la nivelul regiunilor de dezvoltare Sud-Vest, Sud-Est, Nord-Est, Sud, Nord-Vest, Bucuresti-Ilfov – UNI 2014” ID-148727, implementat de SC Swat Force International SRL, in parteneriat cu Asociatia Pentru Integrarea Comunitatilor Interetnice „Un Nou Inceput”. Acest proiect ar putea reprezenta un model de abordare inovativa in ceea ce priveste dezvoltarea si functionarea structurilor de economie sociala in Romania. Valoarea adaugata este data de parteneriatul activ in domeniul economiei sociale dintre un agent economic privat de anvergura SC Swat Force International SRL cu o organizatie nonprofit asa cum este Asociatia Pentru Integrarea Comunitatilor Interetnice „Un Nou Inceput”.

Obiectivul general al proiectului vizeaza dezvoltarea structurilor economiei sociale (SES) si consolidarea capacitatilor, competentelor si cunostintelor pentru grupul vulnerabil prin infiintarea a 11 structuri de economie sociala si asigurarea asistentei necesare crearii a 67 de noi locuri de munca din care 45 pentru persoanele vulnerabile. Grupul tinta al proiectului este alcatuit din 1022 de persoane, din randul carora, 1000 de persoane de etnie roma apartinand categoriilor vulnerabile. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Dezvoltarea structurilor de economie social prin infiintarea unui numar de 11 structuri de economie sociala in regiunile BucurestiIlfov, NordVest, NordEst, SudEst, SudVest, Sud.

Consolidarea capacitatilor, competentelor si cunostintelor persoanelor vulnerabile prin crearea unui numar de 67 de locuri de munca si intruirea acestora in meseriile specifice domeniului in care vor activa.
Promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil si durabil pentru dezvoltare economica si crearea de locuri de munca prin derularea unei campanii de promovare cu scopul constientizarii si implicarii coorporatiilor, IMM-urilor, ONG-urilor si administratiei publice in realizarea de investitii in domeniul economiei sociale si generarea de idei de afaceri fezabile. Prin obiectivele si activitatile sale, proiectul contribuie la reducerea muncii la negru; cresterea ratei de ocupare a persoanelor din zonele in care sunt infiintate structurile de economie sociala; cresterea nivelului de calificare al persoanelor vulnerabile angajate in cadrul structurilor nou formate, precum si la promovarea activitatilor specifice economiei sociale.

Politicile publice destinate grupurilor vulnerabile au fost catalogate in raportul „Riscuri si inechitati sociale in Romania”, elaborate in anul 2009 de Comisia Prezidentiala pentru Analiza Riscurilor Sociale si Demografice, ca fiind ineficiente, cu obiective contadictorii, lipsite de viziune si de abordare strategica, toate acestea, in masura in care saracia creste iar numarul persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, incadrate pe piata muncii scade. In acelasi raport se mensioneza faptul ca 53% dintre barbatii romi si 23% dintre femeile rome presteaza munca platita insa, doar 36% dintre barbatii romi care presteaza munca platita sunt salariati, comparativ cu 77% dintre barbatii neromi. Raportat la totalul populatiei adulte, doar 19% dintre barbatii romi si 11% dintre femeile rome au statut de angajati .

Cauzele care au generat si amplificat in ultimii 25 de ani situatia dificila a romilor, sunt multiple si acopera tot spectrul decizional, mediul politic, institutional-administrativ, implicit mediul asociativ. Situatia descrisa anterior este relevanta si din perspectiva masurilor si alocarilor financiare sustinute de catre stat Astfel, tarile membre ale Uniunii Europene alocau politicilor privind ocuparea si piata muncii in jur de 2% din PIB in anul 2007, in timp ce tara noastra, pentru acelasi an de referinta, aloca doar 0.35% din PIB.
Problemele majore ale romilor raman si in anul 2015 cele de acces la educatie si sanatate, acces la formare si calificare profesionala, acces la piata muncii si la locuinte.

Pentru a accelera procesul de incluziune al populatiei de etnie roma si de a reduce decalajele economice existente intre romi si restul populatiei, institutiile statului, este necesar ca reprezentantii romilor, organizatiilor neguvernamentale, sindicatelor, mediului de afaceri, mediului universitar si academic, sa contribuie la imbunatatirea cadrului legislativ in domeniul protectiei sociale, sa de implice in procesul de revizuire al politicilor publice destinate grupurilor vulnerabile, in special in educatie, ocuparea fortei de munca si sanatate, sectoare considerate de alfel, prioritare pentru romi. Dezvoltarea structurilor de economie sociala, indeosebi in mediul rural, ar putea contribui la: crearea de noi locuri de munca, promovarea formelor flexibile de ocupare; cresterea angajabilitatii persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile; indepartarea barierelor de intrare si revenire pe piata muncii si nu in ultimul rand la dezvoltarea locala si regionala.
C?T?LIN MANEA

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015