Connect with us

Asul de trefla

Învierea Domnului – Sfintele Paşti

Partida Romilor

Published

on

Ziua de astăzi, când Hristos a înviat din morţi, a vestit-o împăratul şi prorocul David, cu o mie de ani mai înainte, spunând: „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm şi să neveselim într-însa” (Psalm 117, 24).

Cu adevărat, arată părintele arhimandrit Ilie Cleopa, nici o sărbătoare a Bisericii creştine nu a adus atâta bucurie în cer şi pe pământ, precum şi în iad.

Căci cine ar putea să spună câtă bucurie au avut Adam şi Eva şi toţi patriarhii, prorocii şi drepţii Legii Vechi şi cei mai dinainte de Lege, când li s-a vestit în iad că a înviat Domnul şi că vine la ei, Mesia: „Împăciuitorul Căruia i se vor supune popoarele” (Facere 49,10).

Ce bucurie dumnezeiască au avut aceştia, spune părintele arhimandrit Cleopa Ilie, când au văzut cu ochii lor sfărâmarea porţilor iadului şi pe Mesia, Cel Mult aşteptat, venind cu putere şi strălucire nespusă, risipind cu fulgerele dumnezeirii sale întunericul şi amărăciunea fără de măsură ale iadului

„De este cineva credincios şi iubitor de Dumnezeu, să se bucure de acest Praznic frumos şi luminat”, spune şi Sfântul Ioan Gură de Aur în Cuvânt de învăţătură în sfânta şi luminata zi a slăvitei şi mântuitoarei Învieri a lui Hristos, Dumnezeul nostru.

„Pentru aceasta, intraţi toţi întru bucuria Domnului nostru: şi cei dintâi şi cei de-al doilea luaţi plată”, căci, spune părintele Bisericii, această zi este atât de mare căci ea trebuie cinstită şi de cei bogaţi şi de cei săraci şi „cei ce v-aţi înfrânat şi cei leneşi, cinstiţi ziua. Cei ce aţi postit şi cei ce n-aţi postit, veseliţi-vă astăzi”.

Moartea Lui Hristos a fost reală şi învierea Sa din morţi, adevărată, făcându-se cunoscut ucenicilor şi femeilor mironosiţe, arătându-se, după înviere, în repetate rânduri.

Trupul cu care El a înviat este trupul lui Iisus din Nazaret, trup care a fost răstignit pe Cruce, încheind opera de răscumpărare prin acel suspin: „Săvârşitu-s-a” (Ioan 19,30).

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015