Connect with us

Educatie

Locuri dispnibile pentru candidaţii de etnie romă la ULB Sibiu. Forma de înscriere este on-line

Partida Romilor

Published

on

Sesiunea de admitere iulie 2020 la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) va începe în 6 iulie, anul acesta fiind scoase la concurs peste 5.700 locuri pentru studiile universitare de licenţă şi masterat.

Înscrierea se realizează on-line, pe site-ul https://admitere.ulbsibiu.ro. În cazul în care candidatul nu dispune de mijloacele tehnice necesare, se va putea înscrie tot on-line, dar de la sediul fiecărei facultăţi. Plata taxei de admitere se va realiza din contul candidatului, creat pe site-ul de admitere.

La fel ca şi în anii precedenţi, ULBS continuă politica de încurajare a excelenţei în rândurile tinerilor. Drept urmare, conducerea universităţii a decis să acorde câte un laptop absolvenţilor de liceu, promoţia 2020, care au obţinut media 10,00 la examenul de bacalaureat sau premiile I, II sau III la olimpiade şcolare naţionale şi/sau internaţionale (recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării) şi care aleg să urmeze unul dintre programele de studii de licenţă ale ULBS în sesiunea de admitere 2020.

Înscrieri până în 22 iulie

Admiterea va debuta luni, 6.07.2020, însă data de încheiere a înscrierilor variază în funcţie de facultate, calendarul exact putând fi consultat la adresa https://admitere.ulbsibiu.ro/articol/62/calendar

În acest an, admiterea pentru majoritatea programelor de studii de licenţă se va face în urma concursului de dosare, însă există şi unele specializări care vor avea un sistem de admitere mixt, ce va presupune şi un interviu on-line specific: Facultatea de Teologie (în 27 şi 28 iulie) şi Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, specializarea Conservare Restaurare (în 20 iulie). Admiterea la Facultatea de Medicină se va face pe baza unui examen care va fi susţinut în incinta facultăţii (în 26 iulie), în timp ce pentru admiterea la Departamentul de Artă Teatrală din cadrul Facultăţii de Litere şi Arte, proba de aptitudini este programată în 20 şi 21 iulie. Pentru aceste două facultăţi, examenele se vor desfăşura cu respectarea măsurilor de distanţare socială. Pentru studiile de masterat va fi programat, conform regulamentului, un interviu on-line.

138 de locuri subvenţionate de ULBS

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu va suplimenta numărul locurilor fără taxă pentru studiile universitare de licenţă, master şi doctorat. Un număr de 138 de locuri vor fi subvenţionate din surse proprii, acestea adăugându-se celor 1.744 de locuri bugetate alocate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru programele de licenţă şi 959 pentru programele de master.

„Prin aceste locuri suplimentare dorim să venim în sprijinul tinerilor care îşi doresc să studieze la ULBS. O parte din cele 138 de locuri vor fi susţinute prin granturile iniţiate de către universitate, iar restul vor fi oferite de companiile partenere”, a declarat prof. univ. dr. habil. Sorin Radu, rectorul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

Distribuţia acestor locuri suplimentare este următoarea:

La nivelul studiilor de licenţă:

– 53 de locuri subvenţionate de către ULBS;

– 5 locuri subvenţionate de compania KeepCalling;

– 5 locuri subvenţionate de compania Merk Class;

– 1 loc subvenţionat de structuri independente de exercitare a unor profesii;

– 20 de locuri subvenţionate printr-un proiect CNFIS-FDI.

La nivelul studiilor de master:

– 28 de locuri subvenţionate de către ULBS;

– 25 de locuri subvenţionate de compania Continental Automotive Sibiu;

– 1 loc subvenţionat de structuri independente de exercitare a unor profesii.

Cele 138 de locuri destinate studenţilor care vor fi admişi în anul I de studii se adaugă locurile subvenţionate pentru studenţi din anii superiori, care beneficiază deja de sprijin financiar din partea unor instituţii precum Fundaţia Michael Schmidt, Compania Continental Automotive Sibiu, Raiffeisen Bank şi UniCredit Bank.

Pentru anul universitar 2020-2021, în numărul total de locuri scoase la concurs sunt incluse şi locurile cu destinaţie specială, alocate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării:

LICENŢĂ:

5 locuri destinate candidaţilor de etnie romă;

– 34 de locuri destinate candidaţilor care au absolvit licee situate în mediul rural;

– 44 de locuri destinate românilor de pretutindeni;

– 120 de locuri pentru domenii prioritare.

MASTER:

1 loc destinat candidaţilor de etnie romă;

– 19 locuri destinate românilor de pretutindeni;

– 86 de locuri pentru domenii prioritare.

În ceea ce priveşte studiile doctorale, la nivelul ULBS au fost alocate 150 de locuri, din care 48 fără taxă (aici fiind incluse şi 5 locuri destinate românilor de pretutindeni). Şi pentru acest tip de studii, ULBS subvenţionează un număr de 10 locuri.

Înscrierile la facultăţile din cadrul ULBS vor începe în 6 iulie, în formă on-line, pentru toate formele de învăţământ (IF, ID, IFR). Toate facultăţile oferă la sediile lor suport tehnic pentru înscrierea on-line a candidaţilor care nu dispun de mijloacele tehnice necesare.

Cei care doresc să se înscrie la una din specializările oferite de facultăţile din cadrul ULBS au la dispoziţie oferta educaţională completă pe site-ul universităţii: https://admitere.ulbsibiu.ro

Toate specializările Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu sunt acreditate sau autorizate să funcţioneze de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) acordând instituţiei sibiene, la ultima evaluare, cel mai înalt calificativ – Grad de Încredere Ridicat.

Total locuri scoase la concurs pentru sesiunile de admitere iulie şi septembrie 2020

În total, ULBS va scoate la concurs pentru programele de studiu de la învăţământul cu frecvenţă (IF) peste 5.700 locuri pentru studiile universitare de licenţă şi masterat. Dintre acestea, 3.700 sunt locuri pentru studii universitare de licenţă, 1.744 reprezentând locuri subvenţionate (fără taxă). Pentru studiile universitare de masterat vor fi alocate 2.050 de locuri, dintre care 959 reprezintă locuri subvenţionate (fără taxă). Pentru învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) şi învăţământul la distanţă (ID) vor fi scoase la concurs un număr de 1.045 de locuri cu taxă (880 locuri pentru studii universitare de licenţă şi 165 pentru studii universitare de masterat).

Total locuri scoase la concurs:

– licenţă – 3.607 locuri (din care 1.744 fără taxă)

– master – 2.057 de locuri (din care 959 fără taxă)

Repartizarea locurilor pe facultăţi: (nu conţin locurile cu destinaţie specială: romi, români de pretutindeni)

TEOLOGIE:

– Licenţă – 102 locuri (din care 68 de locuri fără taxă)

– Master – 75 de locuri (din care 44 de locuri fără taxă)

DREPT:

– Licenţă – 192 de locuri (din care 127 de locuri fără taxă)

– Master – 170 de locuri (din care 80 de locuri fără taxă)

LITERE ŞI ARTE:

– Licenţă – 315 locuri (din care 205 locuri fără taxă)

– Master – 176 de locuri (din care 117 locuri fără taxă)

SOCIO-UMANE:

– Licenţă – 772 de locuri (din care 265 de locuri fără taxă)

– Master – 466 de locuri (din care 176 de locuri fără taxă)

INGINERIE:

– Licenţă – 855 de locuri (din care 470 de locuri fără taxă)

– Master – 475 de locuri (din care 228 de locuri fără taxă)

ŞTIINŢE:

– Licenţă – 340 de locuri (din care 185 de locuri fără taxă)

– Master – 201 locuri (din care 120 de locuri fără taxă)

MEDICINĂ:

– Licenţă – 307 locuri (din care 136 de locuri fără taxă)

– Master – 150 de locuri (din care 0 locuri fără taxă)

ŞTIINŢE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI:

– Licenţă – 248 de locuri (din care 143 de locuri fără taxă)

– Master – 130 de locuri (din care 67 de locuri fără taxă)

ŞTIINŢE ECOMOMICE:

-Licenţă – 455 de locuri (din care 183 de locuri fără taxă)

– Master – 208 locuri (din care 138 de locuri fără taxă)

ÎNVĂŢĂMANTUL LA DISTANŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMANTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ:

– Licenţă – 880 de locuri

– Master – 165 de locuri

Detalii despre locurile alocate candidaţiilor de etnie romă la nivel naţional găsiţi aici: http://www.partidaromilor.ro/repartizarea-preliminara-a-locurilor-pentru-tinertii-romi-in-anul-universitar-2020-2021/.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015