Connect with us

Educatie

Locuri pentru tinerii romi la Universitatea de Vest din Timişoara

Partida Romilor

Published

on

La Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), cetățenii români de etnie romă au posibilitatea de a candida separat, în aceleași condiții precum cetățenii români, pe locuri finanțate de la bugetul de stat repartizate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) sau pe locuri cu taxă.

Prin formularul de înscriere de pe platforma online, fiecare candidat care se va declara ca fiind de etnie romă va putea opta pentru a candida pentru un loc special alocat membrilor acestei etnii, încărcând pe platformă și prezentând ulterior la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT, pe lângă documentele solicitate prin metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studii universitare proprie fiecărei facultate, o adeverință eliberată de o organizație legal constituită a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă (candidatul nu trebuie să fie neapărat membru al organizației în cauză). Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor înregistrare la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri etc.

Avantajul obținerii unui loc finanțat de la bugetul de stat special destinat candidaților de etnie romă este că un student admis pe un astfel de loc beneficiază de statutul de școlarizare fără taxă pe toată durata normală a anilor de studii universitare, fără a intra în procesul de reclasificare și pe locuri finanțate de la bugetul de stat/cu taxă, cu condiția îndeplinirii condițiilor de promovare a anului universitar stabilite prin regulamentele UVT.

Pentru a obține mai multe informații despre această facilitate și procedura de înscriere, candidații interesați pot transmite un e-mail pe adresa admitere@e-uvt.ro.

Vă prezentăm structura datele despre repartizarea pe facultăţi a locurilor finanţate de la bugetul de stat pentru anul universitar 2020-2021, la Universitatea de Vest din Timişoara. Dintr-un total de peste 5000 de locuri (total locuri fără şi cu taxă, inclusiv locuri alocate specific pentru comunitatea romă, studenţi din rural, studenţi din medii socio-economice defavorizate), fiecare dintre cele 11 facultăţi din cadrul UVT au repartizate un număr important de locuri finanţate (fără taxă):

Ciclul de studii universitare de licenţă

Nr. crt. / Facultate / Total locuri finanţate

1. Facultatea de Arte şi Design / 115
2. Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie / 170
3. Facultatea de Drept / 135
4. Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor / 515
5. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport / 95
6. Facultatea de Fizică / 67
7. Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie / 320
8. Facultatea de Matematică şi Informatică / 233
9. Facultatea de Muzică şi Teatru / 78
10. Facultatea de Sociologie şi Psihologie / 239
11. Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării / 196
12. Universitatea de Vest din Timişoara – romi / 7
13. Universitatea de Vest din Timişoara – candidaţi din medii socio-economice defavorizate / 25
14. Universitatea de Vest din Timişoara – mediul rural / 15

TOTAL – 2210

Ciclul de studii universitare de masterat

Nr. crt. / Facultate / Total locuri finanţate
1. Facultatea de Arte şi Design / 65
2. Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie / 105
3. Facultatea de Drept / 63
4. Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor / 344
5. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport / 56
6. Facultatea de Fizică / 56
7. Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie / 159
8. Facultatea de Matematică şi Informatică / 126
9. Facultatea de Muzică şi Teatru / 43
10. Facultatea de Sociologie şi Psihologie / 119
11. Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării / 89
12. Universitatea de Vest din Timişoara – romi / 3
13. Universitatea de Vest din Timişoara – candidaţi din medii socio-economice defavorizate / 12
14. Universitatea de Vest din Timişoara – masterat didactic / 50

TOTAL – 1290

Din 6 iulie, prima zi de admitere, se vor derula etapele de admitere realizate exclusiv online, pentru toate programele noastre de studii. Oferta UVT este atractivă pentru un set de opţiuni deosebit de cuprinzător, integrând 11 facultăţi, oferind 75 de programe de studii universitare de licenţă şi peste 80 de programe de studii universitare de masterat, din 34 de domenii de studii universitare diferite, precum şi studii doctorale în 22 domenii. Toate sunt prezentate în detaliu pe platforma https://admitere.uvt.ro/programe-studii/

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015