Connect with us

Social

Microbuzele vor transporta călătorii doar pe scaune, pe perioada stării de alertă. În transportul feroviar se va promova vânzarea on-line a biletelor

Partida Romilor

Published

on

Spaţiul conducătorului auto va fi izolat sau primul rând de scaune va fi lăsat liber pentru a evita interacţiunea socială iar pentru microbuze este permis doar transportul persoanelor pe scaune, arată un ordin comun al miniştrilor Transporturilor şi Sănătăţii.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, în domeniul transportului rutier de persoane sunt necesare o serie de măsuri şi reguli, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

Astfel, la urcarea în vehicul vor fi montate dozatoare cu soluţii dezinfectante şi se va efectua obligatoriu curăţenia şi dezinfecţia mijlocului de transport înainte de placarea în cursă. Va fi evitată măturarea uscată şi alte acţiuni mecanice pe suprafeţe potenţial contaminate, pentru a reduce posibilitatea de dispersare a virusul şi se vor utiliza în schimb metode de curăţare umedă.

Conducătorul auto va fi dotat cu mască de protecţie. De altfel, purtarea măştii este obligatorie pentru accesul la bordul vehiculelor de transport pasageri, precum şi pe toată durata călătoriei.

„Spaţiul conducătorului auto va fi izolat sau primul rând de scaune va fi păstrat liber, pentru a evita interacţiunea socială; conducătorii mijloacelor de transport au obligaţia de a păstra distanţa socială în timpul pauzelor şi perioadelor de repaus pe drum, evitându-se contactele cu alte persoane (şoferi, pasageri, persoane adiacente parcursului, etc.); la îmbarcare/debarcare, pasagerii vor respecta o distanţă de siguranţă minimă unul faţă de celălalt”, arată MT.

Pentru vehiculele cu cel puţin două uşi, accesul în interiorul vehiculului se va realiza doar pe uşa din faţă, iar coborârea pe cealaltă/celelalte uşi.

Pentru transportul pasagerilor în regim de taxi şi alternativ sunt obligatorii următoarele măsuri: transportul pasagerilor se efectuează doar pe locurile din spate; conducătorul auto va fi dotat cu măşti şi dezinfectant de tip biocid; se va delimita spaţiul dintre conducătorul auto şi pasageri; pasagerii au obligaţia de a veni la locul de îmbarcare cu mască de protecţie şi de a purta masca de protecţie la urcarea în vehicul şi pe toată durata călătoriei; utilizarea mănuşilor de către şofer în cazul mânuirii bagajelor clientului sau interacţiunii cu alte persoane (agenţi control, etc.) este obligatorie precum şi dezinfectarea mâinilor, după îndepărtarea mănuşilor într-o pungă special destinată; igienizarea şi dezinfectarea interiorului autoturismului este obligatorie în fiecare zi; se vor utiliza cu precădere plăţile electronice”, se mai menţionează în documentul MT.

În ceea ce priveşte transportul de persoane la bordul navelor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 administratorul trebuie să igienizeze locurile de îmbarcare/debarcare pasageri. Totodată, spaţiile închise din locurile de îmbarcare/debarcare pasageri vor fi dezinfectate cu substanţă biocidă.

Ordinul comun al celor doi miniştrii prevede, totodată, că la grupurile sanitare se va asigura în permanenţă săpun şi dezinfectant de mâini şi se vor afişa postere cu modul corect de spălare a mâinilor. Vor fi montate dozatoare cu dezinfectanţi şi va fi realizată informarea pasagerilor la îmbarcare cu privire la documentele/formularele care trebuie completate şi măsurile pe care trebuie să le respecte pentru a fi admişi în statul de destinaţie.

Va fi verificată temperatura lucrătorilor la intrarea în tură, prin grija angajatorilor, iar lucrătorii din locul de îmbarcare/debarcare vor fi echipaţi cu măşti de protecţie şi mănuşi. În măsura în care este posibil, este recomandată utilizarea documentelor digitale.

Nava va fi igienizată şi dezinfectată cu substanţă biocidă, frecvenţa igienizării şi a dezinfecţiei stabilindu-se de către operatorul economic care desfăşoară transportul în funcţie de caracteristicile tehnice ale navei şi durata cursei, cu obligativitatea informării pasagerilor şi a autorităţilor în acest sens.

Se va verifica temperatura membrilor de echipaj la intrarea în tură iar aceştia vor fi dotaţi cu măşti de protecţie şi mănuşi.

Totodată, ei vor fi instruiţi cu privire la modul de interacţionare cu pasagerii în sensul păstrării distanţei minime între pasageri.

Accesul la bord al pasagerilor care nu deţin mască de protecţie va fi interzis.

Monitorizarea respectării cerinţei privind purtarea măştii de protecţie de către pasageri pe toată durata cursei, informarea şi monitorizarea periodică pe durata cursei cu privire la regulile de protecţie sanitară care trebuie respectate la bordul respectivei navei (purtarea măştii, spălarea frecventă a mâinilor, respectarea distanţei minime între pasageri ) şi montarea în locuri vizibile destinate pasagerilor a unor postere/ autocolante/ afişe care să cuprindă recomandări privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii COVID-19 sunt alte reguli de urmat în transportul naval.

De asemenea, nava trebuie dotată cu dozatoare cu dezinfectanţi şi echipamente de protecţie de rezervă iar la grupurile sanitare se va asigura în permanenţă săpun şi dezinfectant de mâini şi se vor monta postere cu modul corect de spălare a mâinilor.

Este recomandată ventilarea naturală la bordul navei, pe cât posibil, în timp ce recircularea aerului va fi redusă.

Ordinul nr. 984/829/15.05.2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, a fost publicat sâmbătă în Monitorul Oficial.

Prevederile actului normativ stabilesc, pe durata stării de alertă, o serie de obligaţii în sarcina operatorilor economici care administrează infrastructura de transport.

Purtarea măştii va fi obligatorie pentru accesul la bordul trenurilor şi pe toată durata călătoriei iar şeful de tren/conductorul are obligaţia doar să vizualizeze biletul de călători, fără să-l atingă, potrivit regulilor în domeniul transportului feroviar stabilite printr-un ordin comun al miniştrilor Transporturilor şi Sănătăţii.

În tren este permisă utilizarea vagoanelor mixte salon/bar, fără a presta serviciul alimentar în zona barului.

Garniturile de tren vor fi salubrizate şi igienizate înainte de plecarea în fiecare cursă, lucrătorii din transportul feroviar vor trebui să fie dotaţi cu măşti şi mănuşi, se va promova vânzarea on-line a biletelor şi se vor utiliza cu prioritate biletele electronice.

Operatorii feroviari vor pune în aplicare rezervări obligatorii de locuri pentru trenurile de lung parcurs şi pentru cele regionale acolo unde este tehnic posibil şi eficient din punct de vedere economic.

De asemenea, aceştia vor stabili şi aduce la cunoştinţa publicului măsurile organizatorice impuse de specificul activităţii şi de zona de desfăşurare a sa.

În gări, vor fi montate dozatoare cu biocid în punctele de acces iar zonele de preluare a călătorilor (staţii de taxi, parcări) vor fi amplasate faţă de zona de acces/ieşire la o distanţă care să nu determine aglomerarea de persoane.

În cazul staţiilor de cale ferată cu mai multe zone de acces, fiecare zonă va fi utilizată doar pentru unul dintre fluxuri, fie de intrare, fie de ieşire din gară.

Vor fi deschise doar spaţiile comerciale care vând produse ambalate situate pe spaţiul gării care au zona de acces din afara staţiei de cale ferată. Spaţiile comerciale vor avea obligaţia de a lua măsuri pentru a evita aglomerarea de persoane în interiorul lor.

„Se interzice deschiderea restaurantelor/ teraselor”, precizează Ministerul Transporturilor.

Fluxurile de îmbarcare/debarcare vor fi distincte şi vor fi semnalizate de la intrarea în gară până pe peron (cu separatoare sau benzi aplicate pe suprafaţa gării) iar la casele de bilete se va merge pe principiul un ghişeu deschis unul închis, dacă poziţionarea ghişeelor nu permite din construcţie asigurarea distanţei sociale, iar fluxurile de acces la ghişeu/plecare de la ghişeu vor fi marcate cu separatoare.

Vor fi prevăzute fluxuri de acces/plecare şi la ghişeele de informaţii sau la zonele de depunere a bagajelor şi periodic vor fi făcute anunţuri semnalizate distinct cu sfaturile necesare referitoare la noul coronavirus.

Pe fiecare flux din gară se vor monta jos stickere care să atenţioneze cu privire la distanţa minimă ce trebuie respectată.

În spaţiul gării (inclusiv toaletele publice) se vor face periodic acţiuni de dezinfecţie iar în zonele intens circulate, operaţiunile de dezinfecţie se vor face la minim 4 ore.

Pe scaunele existente în gară se va semnaliza prin aplicarea de stickere locurile unde se pot aşeza persoanele (de preferat un loc ocupat unul liber).

Pe peron se va permite accesul doar al persoanelor ce prezintă biletul sau dovada electronică a achiziţionării acestuia. În cazul în care sunt persoane care trebuie ajutate pentru îmbarcare, aceştia vor anunţa reprezentantul operatorului de transport feroviar care va stabili modul de acordare a asistenţei pentru persoanele respective.

Pentru staţiile cu mai multe peroane comune se va evita alocarea acestora pentru 2 trenuri (indiferent că pleacă sau sosesc în gara) în acelaşi interval de timp, pentru a evita aglomerarea.

Pentru fiecare peron se va stabili o zonă destinată persoanelor care aşteaptă călătorii care sosesc cu trenul. În cazul în care nu poate fi stabilită o astfel de zonă aşteptarea călătorilor se va face în exteriorul gării.

Ordinul comun al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor şi al ministrului sănătăţii nr. 984/829/15.05.2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, a fost publicat sâmbătă în Monitorul Oficial.

Prevederile actului normativ stabilesc, pe durata stării de alertă, o serie de obligaţii în sarcina operatorilor economici care administrează infrastructura de transport.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015