Connect with us

Eveniment

Naşterea Domnului – Crăciunul

Sărbătoarea Naşterii Domnului este în rândul praznicelor împărăteşti, sărbătorile cele mai importante ale anului bisericesc, care privesc prezenţa istorică a Mântuitorului pe pământ, primul praznic împărătesc cu data fixă, în ordinea cronologică a vieţii Mântuitorulu

Published

on

Sărbătoarea Naşterii Domnului este în rândul praznicelor împărăteşti, sărbătorile cele mai importante ale anului bisericesc, care privesc prezenţa istorică a Mântuitorului pe pământ, primul praznic împărătesc cu data fixă, în ordinea cronologică a vieţii Mântuitorului.

Naşterea Domnului, sau Crăciunul, este sărbătoarea anuală a naşterii cu trup a Mântuitorului Iisus Hristos.

Evenimentul a avut loc într-o peşteră din Betleemul Iudeii, când împărat al Imperiului Roman era Octavian Augustus (27 î.d.-14 d.Hr.), iar guvernator al provinciei Siria, de care ţinea şi Iudeea, era Quirinius. Rege în Iudeea era Irod Idumeul (37 î.d.-4 d.Hr.).

Mare este praznicul de astăzi, spune arhimandritul Ilie Cleopa. S-a născut Hristos Domnul din Fecioara Maria în peştera cea săracă din Betleem. Astăzi a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ ca să ne scoată din legătura păcatelor şi să ne ridice la cinstea cea dintâi, dinainte căderii lui Adam prin neascultare.

La naşterea Pruncului, imnul păcii şi al împăcării între cer şi pământ, între Dumnezeu şi oameni pe care l-au cântat îngerii la Bethleem a fost: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca 2, 14).

Şi trebuie să ştim că Hristos S-a născut cu trupul numai o dată, la Betleem, dar duhovniceşte Se naşte permanent în inimile şi sufletele noastre, prin biserică, prin rugăciune, prin Sfânta Liturghie şi prin Sfintele Taine, spune părintele Cleopa. Căci peştera din Bethleem s-a transformat în nenumărate biserici creştine, răspândite astăzi în toată lumea.

Partida Romilor „Pro-Europa” urează tuturor „Sărbători Fericite!”  

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990 Copyright © 2015