Connect with us

Educatie

Numărul locurilor din învăţământul universitar(2021-2022) alocat tinerilor romi a fost suplimentat

Published

on

În urma discuţiilor care au avut loc la ședința Comisiei de Învățământ a Camerei Deputaților, Ministrul Educaţiei, Sorin Câmpeanu a stabilit suplimentarea numărului de locuri pentru candidaţii de etnie romă, în cadrul învăţământului universitar din România.
„Ministerul Educației a ținut cont de adresa pe care am transmis-o în data de 11 ianuarie 2021 în numele Partidei Romilor prin care solicitam creșterea numărului de locuri acordate tinerilor romi în învățământul universitar.
Astfel, în acest an universitar(2021-2022), tinerii romi vor avea mai multe locuri comparativ cu cele primite anul trecut. Concret, avem 721 de locuri distribuie astfel:
LICENȚĂ – 432 de locuri, cu 134 mai multe decât anul trecut;
MASTER – 197 de locuri, cu 136 mai multe decât anul trecut;
DOCTORAT – 97 de locuri, cu 92 mai multe decât anul trecut.
Pe această cale doresc să mulțumesc conducerii Ministerului Educației și în mod distinct, domnului ministru Sorin Cîmpeanu, pentru dialog și pentru soluționarea echitabilă a unor probleme pe care le-am semnalat încă de la sfârșitul anului trecut”., a scris deputatul minorităţii rome în Parlamentul României Cătălin Zamfir Manea pe pagina sa de Facebook.
Număr studenţi romi43219797
 

Insttituţia

LICENŢĂ

202l1-2022

MASTERAT

2021-2022

DOCTORAT

2021-2022

Universisitatea Politehnica din Bucuresti555
Universisitatea Tehnica de Construcţii din Bucuresti200
Unlversltatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu”100
Universltatea de Stiinte Agronomlce si Medicina Veterinara din Bucureștiss3
Unlversitatea din Bucurestl594214
Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila” din București203
Academia de Studii Economlce din Bucuresti2730
Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti000
Universitatea Naţionala de Arte din Bucuresti321
Universitatea Na1ionala de Artă Teatrala si Clnematograflca din București200
Universitatea Naţionala de Educatie Fizica si Sport din Bucureşti221
Şcoala Nationala de Studll Polltlce si Administrative din Bucureşti10s2
Universitatea ,,1 Decembrle 1918″ din Alba lullass1
Universitatea  Aurel Vlalcu” din Arad10s0
Unlversitatea .,Vasile Alecsandri” din Bacau560
Universitatea ..Transilvania” din Brasov1020
Unlversitatea Tehnlca din Clul-Naooca510
Universltatea de Stiinte Agricolesl Medlclna Veterinara din Cluj Napoca711
Universitatea Babeș-Bolyai” din Clui Napoca301010
Universitatea de Mediclna şi Farmacie ,,lullu Hatlegan”200
Academia Nationala de Muzica ,.Gheroghe Dima” din Cluj-Napoca110
Universltatea de Arte sl Desen din ClulNapoca210
Universltatea ..Ovldlus” din Constanta721
Universitatea Maritima din Constanra221
Universltatea din Cralova2473
Universitatea de Medlcina sl Farmacie din Cralova210
Unlverstatea .,Dunarea de Jos” din Galati1620
Universltatea Tehnica .,Gheorahe Asachi” din lasl333
Universltatea de Stiinte Agricole sl Medlcina Veterlnara din Iaşi420
Universlta tea  Alexandru loan Cuza” din laşi22su
Universltatea de Medlclna sl Farmacle Grlgore T.Popa” din Iaşi611
Universltatea de Arte .,George Enescu” din lasl316
Universltatea din Oradea10103
Universltatea din Petrosani110
Universitatea din Pltestl4020s
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti1131
Universltatea ,Lucian Blaga” din Slblu741
Universltatea ..Stefan cel Mare” din Suceava1042
Universltatea „Valahia” din Târgovişte1041
Universitatea „Constantin Brancusl” din Targu Jiu20100
Universitatea de Medicina. Farmacie Stiinte si Tehnologie din Târgu Mureş10s6
Unlversltatea de Arte din Targu Mureş210
Universltatea Polltehnlca din Timlsoaras42
Universltatea de ŞtiInţe Agricole si Medicina Veterinara din Timişoaras41
Universltatea de Vest din Timlşoara1555
Universltatea de Medlclna şi Farmacle ,,Victor Babeş” din Timişoara202
TOTAL43219797

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Geo

    5 iulie 2021 at 14:50

    Pentru cei din etnia romă pentru Facultate de muzică(Conservator) câte locuri sunt.
    Mulțumesc

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recente

Denumirea Asociației cetățenilor români aparținând minorității romilor este Partida Romilor “Pro-Europa” , asociație care s-a constituit la data de 19.03.1990 și a dobândit personalitate juridică la data de 03.04.1990 prin efectele sentinței civile nr. 1078, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice al Judecătoriei Sectorului 1 București sub nr.1111/03.04.1990Copyright © 2015